ترجمه قرآن بر اساس تفسير راهنما

حجت الاسلام علي خراساني از ترجمه قرآن مجيد بر اساس تفسير راهنما از سوي محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن خبر داد.
مسئول مركز فرهنگ و معارف قرآن با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين متن مقدس و آسماني داراي مفاهيمي بس بلند است كه فكر بشر قادر نيست به تمام ابعاد آن احاطه يابد و ژرفا و عمق و مفاهيم آن براي همگان دست‌يافتني نيست و ترجمه قرآن راهي بس تاريك و لغزنده است كه در صورت عدم دقت و احتياط، ممكن است رهروان دچار لغزش و انحراف شوند و تلاشها براي ترجمه مطلوب كه هم از نثري روان و قانون‌مند و هم از استواري و درستي برخوردار باشد همچنان ادامه دارد. ترجمه قرآن براساس تفسير راهنما گامي در همين راستا است.
حجت الاسلام خراساني تصريح كرد: اين ترجمه كه در آينده نزديك به چاپ خواهد رسيد با همكاري تني چند از كارشناسان علوم قرآني و بصورت گروهي و مذاكره و مباحثه در اين مركز به منظور ضميمه‌كردن ترجمه آيات به تفسير راهنما اثر حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني انجام گرفته است.
وي در ادامه هسته ‌اصلي ترجمه را برگرفته از تفاسير معروف شيعه و اهل سنت از قبيل تبيان، مجمع‌البيان، الميزان، تفسير طبري، كاشف التحرير و التنوير، توسط آيت الله صالحي نجف‌آبادي دانسته و يادآور شد: اين ترجمه در ادامه در دو جلسه مشورتي توسط حجت الاسلام محمدرضا انصاري تصحيح و ويرايش و بازسازي شد و بعد از بررسي و بازبيني توسط اعضاي گروه تفسير مركز و حصول از اطمينان بيشتر، ترجمه در اختيار حجت الاسلام طالبي قرارگرفت و تغييراتي درپي داشت.
مسئول مركز فرهنگ و معارف قرآن ترجمه مطابق، همراه با رعايت نثر معيار، دو ويژگي مهم اين ترجمه ارزيابي و خاطر نشان ساخت: در مواردي كه آيه نياز به توضيح داشته باشد واژه‌ها، عبارات يا جملاتي به تناسب مورد در ترجمه به عنوان توضيح افزوده شده كه براي حفظ امانت تمامي افزوده‌ها ميان دو قلاب قرار گرفته و بخش معدودي از توضيحات نيز كه به عنوان توضيح واژه يا عباراتي در ترجمه آمده در ميان پرانتز نهاده شده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید