اهانت به اسلام در استراليا محكوم شد

دادگاهي در استراليا اهانت يك كليسا به اسلام را محكوم كرد.

مسلمانان استراليا كه پس از حوادث يازده سپتامبر در تنگنا قرار گرفته بودند، كم كم به جايگاه خود باز مي‌گردند.
دادگاه، مجموعه‌اي وابسته به كليساي انجيلي را به عذرخواهي و جبران خسارت‌هاي وارده به مسلمانان محكوم كرد.
اين مجموعه طي جلسه‌اي در سال 2002 در ملبورن استراليا، قرآن را مشوق مسلمانان به خشونت و كشتار معرفي كرده و مسلمانان را به برنامه‌ريزي براي از بين بردن دموكراسي غرب با عمليات‌ تروريستي و تبديل دولت استراليا به يك دولت اسلامي متهم كرده بود. در اين ميان شخصي به اسم ريچارد ادعا كرده بود كه تفكيك بين اسلام و تروريسم امكان ندارد.
مسلمانان استراليا 750 هزار نفر از جمعيت بيست ميليوني كه اكثر آنها مسيحي هستند را تشكيل مي‌دهند. قاضي اين دادگاه گفته بود توهين اين مجموعه به مسلمانان يك عمل نژادپرستانه و كاستن شأن مسلمين و پيامبر مسلمانان، حضرت محمد ـ ص ـ است.

/ 0 نظر / 2 بازدید