نشريات تخصصی حوزه: فصلنامه تخصصي مذاهب و فرق اسلامي، طلوع منتشر شد

اولين مقاله اين شماره طلوع به بررسي ديدگاه‌هاي فريقين درباره آيه تبليغ (67 سوره مائده) مي‌پردازد. نقطه اصلي بحث در بين فريقين درباره اين آيه در تعيين مصداق مأموريتي است كه از ناحيه خداوند بر پيامبر اكرم ـ ص ـ نازل و ابلاغ آن همراه با لحني تهديد‌گونه درخواست شده است. شيعه به اتفاق مي‌گويد: اين مأموريت، ابلاغ رسمي ولايت و پيشوايي امام علي ـ ع ـ است اما اهل سنت مورد نزول خاصي براي آيه قائل نيست.
قاعده درء از نگاه فريقين ديگر مقاله اين شماره و به قلم عسگري اسلام‌پور است. قاعده درء در فقه پويا و قوانين جزايي اسلام كاربرد بسزايي دارد. نويسنده مقاله سعي نموده است تا حد توان از كتب فقهي و اصولي و آراي دانشمندان علم حقوق و همچنين آراي دانشمندان اهل تسنن بهره برد.
در بخش گزارش‌هاي مجله، گزارشي به چاپ رسيده است با عنوان تشيع در افغانستان. در مورد زمان ورود آيين شيعه به افغانستان اختلاف نظر بسياري وجود دارد اما آنچه مسلم است شيعه بودن بخش عمده‌اي از مسلمانان افغانستان بويژه هزاره‌ها است. اين گزارش ضمن كاوش در مذهب مردم افغانستان و چگونگي تشيع آنها به تاريخ شيعيان تا زمان افغانستان معاصر مي‌پردازد.
گزارش ديگري كه در اين بخش وجود دارد به جنبش‌هاي اسلامي و مقايسه آن با حركت طالبانيسم اختصاص دارد. مقالات ديگري كه در آخرين شماره فصلنامه طلوع به چاپ رسيده‌اند، عبارتند از: بررسي تطبيقي سبك القواعد والفروق، تفسير تطبيقي آيه تطهير از ديدگاه مذهب اهل بيت ـ ع ـ و اهل سنت، نگاهي دوباره به قواعد فقهي، مباني نقد متن‌الحديث نزد فريقين.

/ 0 نظر / 5 بازدید