خاك، خون و دموكراسي

تصميم واشنگتن مبني بر سرکوب مقاومت شيعيان عراق را مي‌توان در راستاي تلاش براي موفقيت در دو انتخابات پيشِ‌رو ارزيابي کرد: انتخابات اول را امريکا در عراق وعده داده و مجبور است به خاطر افکار عمومي آن را عملي کند، اما به هيچ روي برنمي‌تابد به خواست حقيقي مردم عراق در چنين انتخاباتي تن بدهد. دوم انتخابات رياست جمهوري امريکاست. پيروزي سياسي در عراق با ترميم چهره کاخ ‌سفيد کفه ترازوي انتخابات امريکا را به سود نومحافظه‌کاران حاکم بر اين کشور سنگين خواهد کرد. گام اساسی در جهت اين پيروزي سياسي، مهره‌چيني براي مجلس ملي موقت عراق به علت نقش سرنوشت‌ساز آن در انتخابات بهمن‌ماه اين کشور است.
از اعتراف روز شنبه راديو امريكا مبني بر اينکه «ورود نيروهاي امريكايي به شهر مقدس نجف و هتك حرمت عتبات عاليات، اين نگراني‌ها را براي مقامات كاخ سفيد به وجود آورده است كه جهان در مقابل آن ساكت نخواهد ماند» آشكار مي‌شود كه مقصود اشغالگران از قتل عام مردم عراق هدف كوچكي مانند تعقيب مقتدا صدر نمي‌تواند باشد و اصرار بر ايجاد زمينه براي درگيري با طرفداران مقتدا صدر دلايل مهم‌تري دارد. دولت موقت عراق نيز به دنباله روي از سياستهاي كاخ سفيد با وجود اعتراف به ابتكار پيشنهاد مذاكرات صلح از جانب مقتدا صدر، در نهايت وي را مسؤول شكست آن اعلام كرده و بر ادامه سركوب مردم نجف تأكيد كرده‌است. موفق الربيعي، مشاور در امور امنيت ملي و نماينده دولت موقت عراق روز شنبه طي بيانيه‌اي شكست مذاكرات صلح را اعلام كرد و مدعي شد که مقتدا صدر آن را به شکست کشانده است. شبکه العربيه به نقل از شيخ عبدالهادي الدراجي عضو دفتر شهيد صدر در بغداد گفت: متهم كردن مقتدا صدر در مورد بن‌بست مذاكرات نجف، يك برنامه طراحي شده از سوي واشنگتن است.
ايجاد شکاف در بدنه دولت موقت عراق به خاطر کشتار اخير شيعيان و جدا شدن عناصر دلسوز از دولت نيز خواسته يا ناخواسته از منافع قتل عام مردم عراق بويژه در نجف براي امريکا بوده است.روزنامه القدس‌العربي چند روز پيش با اعلام خبر کناره‌گيري برخي مقامات دولتي به خصوص در استانداري و شوراي شهر نجف، از احتمال کشيده شدن دامنه اين شکاف به سطوح بالاتر دولت موقت در صورت ادامه درگيري‌ها خبر داد.
اگر محاسبات بوش كوچك درست از آب درآيد كمك بزرگي به وي در انتخابات رياست‌جمهوري امريکا در آبانماه خواهد كرد و به همين دليل نومحافظه‌كاران حاكم بر ايالات متحده مصمم‌اند تا حذف كامل مقاومت شيعه در عراق برنامه خود را ‌ادامه دهند. اگر امريكا به خيالات موهوم خود در عراق دست پيدا كند و دست‌كم خود را در آينده سياسي عراق موفق نشان دهد، مي‌تواند افكار عمومي مردم امريكا را ارضاء نمايد و سرنوشت انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور را رقم بزند. در سال 1972 ميلادي نيز ريچارد نيکسون، رئيس‌جمهور وقت امريکا و مشاورش، هنري کيسينجر، براي پيروزي در انتخابات تصميم به حفظ نيروهاي امريکايي در ويتنام گرفتند. به قول جفري کيمبال، تاريخ‌نويس امريکايي، ريچارد نيكسون در آن زمان نيروهاي آمريكايي را با هدف پيروزي در انتخابات فدا كرد. او با حفظ نيروها در ويتنام اطمينان حاصل كرد كه دولت ويتنام جنوبي تا قبل از تاريخ برگزاري انتخابات، از هم نمي‌پاشد و اين امر منجر به جلوگيري از شکست نيکسون در انتخابات شد. جالب آنکه دو سال بعد از خروج نيروهاي امريکايي از ويتنام جنوبي، در 30 آوريل 1975، سايگون سقوط كرد، اما اين پروژه در عراق محكوم به شكست است. زيرا بمباران سنگين مردم ويتنام با هواپيماهاي غول‌پيكر 52B بويژه به خاطر فضاي رسانه‌اي آن زمان عكس‌العمل كافي را به دنبال نداشت و نفرت از امريكا در ويتنام باقي ماند. در صورتي كه اين بار كشته شدن هر مسلمان در عراق حداقل با واكنش روحي و همدردي يك ميليارد و دويست ميليون مسلمان در سراسر جهان مواجه شده و پيامد آن ناگزير افزايش شديد خشم و نفرت از امريكا در جهان خواهد بود و اين به مانع بزرگي بر سر راه نقشه‌هاي استعماري امريكا در عراق و منطقه بدل خواهد شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید