آيت الله نوري همداني: امروز جهان در انتظار منجي بسر مي‌برد

آيت الله نوري همداني چهارشنبه در ديدار مسئولين مؤسسه در انتظار نور و برگزار كنندگان ششمين گفتمان مهدويت با اشاره به عجز و ناتواني بشر از اداره صحيح جهان گفتند: امروز بشر در انتظار يك منجي نشسته است.
ايشان در اين ديدار طي سخناني با تقدير و قدرداني از زحمات پژوهشگران مؤسسه انتظار نور وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم اظهار داشتند: موضوع بحث و پژوهش در رابطه با امام عصر ـ عج ـ يك موضوع بسيار وسيعي است و ابعاد مختلفي هم دارد. مطالب شما در خصوص فعاليت‌ها و عملكرد كه بيان شد قابل تقدير و تشكر است.

/ 0 نظر / 2 بازدید