علوم تربيتي در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني ـ ره

در هزار توي حوزه علميه قم، صدها فعاليت علمي و پژوهشي صورت مي‌گيرد كه آگاهي كوتاه از آن ضمن راهگشايي براي تعيين مسير دانش‌پژوهي و تبليغ، عظمت كار حوزه را نمايه‌وار مي‌رساند.
علوم تربيتي از نوين رشته‌هايي است كه اخيراً ساختاري مدون يافته و رشته‌اي اسلامي محسوب مي‌شود.
آشنايي اجمالي مخاطبان رسا با اين دانش كه يكي از گروههاي علمي مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني ـ ره ـ پيگير آموزش و پژوهش آن است قدمي در راه اطلاع‌رساني تعريف شده رسا مي‌باشد.
علوم تربيتي چگونه علمي است:
علوم تربيتي در ميان رشته‌هاي علوم انساني، مجموعه‌اي از دانش‌هاي به هم پيوسته است كه به بررسي مباني، اصول، اهداف، روش‌ها، مراحل، زمينه‌ها و عوامل تعليم و تربيت مي‌پردازد و از روش عقلي و بحث‌هاي فلسفي درباره تعليم و تربيت و نيز روش علمي و يافته‌هاي روانشناسي، جامعه‌شناسي، اقتصاد و مديريت در مباحث نظري و كاربردي سود مي‌برد.
در حوزه علوم اسلامي هنوز نمي‌توان از علمي مدون به نام علم تربيت اسلامي سخن گفت هرچند رسالت پيامبران، ماهيتي تربيتي داشته است؛ لذا تدوين تعليم و تربيت اسلامي و استخراج نظام تربيتي اسلام و استفاده از يافته‌هاي قابل اعتماد اين رشته در نيازهاي علمي تعليم و تربيت، هدف از تأسيس چنين رشته‌اي را به دست داده است.
پيشينه گروه علوم تربيتي :
اولين گروه آموزشي اين رشته، سال 1372 تشكيل و طي 8 سال فعاليت به رشد نسبي خوبي رسيده است و حجت السلام والمسلمين اعرافي، مديريت اين گروه را بر عهده دارد.
فعاليت‌هاي پژوهشي:
طرح‌هاي: مباني فلسفي تعليم و تربيت / گامي به سوي نظريه‌پردازي در تعليم و تربيت اسلامي / بررسي تطبيقي تربيت ديني / نگرش و ايمان؛ روش‌هاي ايجاد، تغيير و تثبيت / تربيت ديني، مفاهيم، قلمروها و ايجاد آن و نيز برگزاري همايش «تربيت در سيره و كلام امام علي ـ ع ـ با همكاري ساير مراكز علمي.
آثار منتشر شده:
مباني فلسفي تعليم و تربيت / گامي به سوي نظريه‌پردازي در تعليم و تربيت اسلامي بررسي تطبيقي تربيت ديني / فلسفه تعليم و تربيت.

مقالات چاپ شده در مجله معرفت
تربيت ديني، هدايت يا تلقين / بحثي در نسبت تساهل و تربيت / اختلاط زنان و مردان در مراكز آموزشي / تربيت ديني خانواده / آزادي و تربيت ديني / اخلاق و تربيت فمينيستي / تربيت ديني، تربيت ليبرال / آسيب‌شناسي فرهنگي / بررسي تحليلي تنبه از منظر روايي، فقهي و روانشناسي / نقش و عملكرد مسجد در تربيت / تربيت بر مدار توحيد / موضع حكومت علوي در تربيت ديني / تربيت ديني / فلسفه تعليم و تربيت / تربيت عقلاني / چشم‌اندازي بر شاخص‌هاي فرهنگي، نظام آموزش و پرورش در كشور ژاپن / ميزگرد تعليم و تربيت ديني / بازشناسي فرهنگ خودي و راههاي تقويت خودباوري فرهنگي در جوانان / جستاري در ريشه‌هاي دنياگرايي و افت معنويت در فرهنگ غرب / نقش تربيتي دنيا از ديدگاه امام علي عليه‌السلام / تربيت سياسي كارگزاران در سيره و كلام امام علي عليه‌السلام / گذري بر سيره علوي در راستاي نقد رويكرد پست مدرنيسم در تربيت اخلاقي / بررسي اولويت‌هاي تربيت اخلاقي از ديدگاه امام علي عليه‌السلام در نهج‌البلاغه / درآمدي بر تربيت جنسي در نهج‌البلاغه / جايگاه تربيت ديني در ساختار نظام آموزش و پرورش / پيش‌نيازهاي تربيتي ارتباط با مربي از نگاه امام علي عليه‌السلام / نگاهي به مباني، اصول، روش ها و اهداف تربيتي در صحيفه سجاديه / نگاهي به تعامل فقه و تربيت با تأكيد بر نقش فقه در تربيت / اصول و مباني راهنمايي و مشاوره از ديدگاه اسلام / نقش دين و خانواده در آموزش و پرورش كودك / تربيت زيبايي شناختي / نقش نگرش و انگيزش در يادگيري، سنجش سطح نگرش و انگيزش دانشجويان دانشگاه تهران نسبت به دروس معارف اسلامي در سال تحصيلي 80 ـ 79 /.
پايان‌نامه‌ها:
انگيزش در اخلاق از ديدگاه قرآن كريم / بررسي شيوه‌هاي دعوت انبياي اولوالعزم در قرآن / بررسي ميزان انطباق محتوا با اهداف كتابهاي تعليمات ديني دوره راهنمايي سال تحصيلي 76 ـ 75 در قم / بررسي عوامل مؤثر در جذب جوانان به مسجد از ديدگاه جوانان استان كرمان / بررسي جايگاه عقل در تربيت از ديدگاه امام كاظم عليه‌السلام / تفاوت‌هاي جسماني و روانشناختي دختران و پسران در اسلام و روانسناسي / تحليلي بر آموزش و پرورش و نهادهاي علمي آموزشي هرات از آغاز دوره اسلامي تا حمله مغول / تربيت الگويي زنان در قرآن / روش‌هاي تربيتي انذار و تبشير در قرآن / مقايسه استعداد از نظر شفلر و فطرت از نظر شهيد مطهري ـ ره ـ و بررسي پيامدهاي تربيتي آن دو / نگرشي بر نهادهاي علمي و آموزشي هرات از آغاز عصر مغول و ايلخانان تا عصر قاجار / بررسي تحليلي تعليم و تربيت دوره صفويه / مقايسه مراحل تربيت در منابع اسلامي و پراگماتيسم / تنبيه از ديدگاه آيات و روايات و مقايسه آن با ديدگاه مكتب رفتارگرايي / رابطه فقه و تربيت / مطالعه تغييرات شناختي و انگيزشي ناشي از درس معارف اسلامي بين دانشجويان دانشگاه‌هاي اسلامي / جايگاه و نقش صراحت و تغافل در نظام تربيتي / علل گرايش طلاب حوزه علميه قم به تحصيلات دانشگاهي / نقش دين اسلام در تربيت اخلاقي / اصول و روشهاي آموزش مبني ديني در كودكان / تربيت جنسي از ديدگاه اسلام / نقش رفتارهاي عاطفي در تربيت كودكان و نوجوانان.

/ 0 نظر / 3 بازدید