تازه های نشر حوزوی: توكل

کتاب توکل نوشته حجت الاسلام حسن روحانی نژاد از محققان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی توسط کانون انديشه جوان منتشر شد.نويسنده در اين كتاب ابتدا به تشريح ماهيت و حقيقت توكل و نسبت آن با توحيد و رابطة آن با صبر و تفويض مي‌پردازد. در ادامه و در فصول مباني كتاب، فلسفه توكل و اركان و زمينه‌ها و مراتب آن را پيش‌روي خواننده قرار مي‌دهد و در پايان، با ذكر صحنه‌هايي از توكل پيامبران در قرآن، پيامدها و آسيب‌هاي درخت طوباي توكل را به خواننده عرضه مي‌كند.

نظام هستي بر پايه زنجيره اسباب و مسببات بنا شده است و هر  پديده‌اي، سببي خاص دارد. امور عالم، بر منابع و خاستگاه‌هايي تكيه زده‌اند و افعال با فاعل خود نسبت دارند؛ اما آنكه سلسله‌جنبان و سبب‌ساز و فاعل حقيقي و كانون قدرت است، خداست. از اين روست كه مطابق آموزه‌هاي قرآني، نشانة رشد معنوي آدمي آن است كه چون بخواهد به كار دست يازد و از راه اسباب‌ عادي‌ و طبيعي موجود به چيزي دست يابد باید به هنگام رويارويي با مشكلات و حوادث زندگي و در برابر توطئه‌هاي رنگارنگ مخالفان و در بحران‌ها و بن‌بست‌هاي زندگي به خدا «توكل» كند.

در مفهوم توكل، واگذاري كار به ديگري نهفته است و مقصود از توكل آن است كه انسان تمامي امور خود را به خداي سبحان كه يقين دارد از آدمي داناتر و تواناتر است واگذارد تا به هرگونه كه مصلحت مي‌داند، مقدر كند و به تقدير او راضي و خرسند باشد.

آشنايي با مفهوم قرآني توكل، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است؛ زيرا اين مفهوم بلند آسماني، دستخوش تحريف و برداشت‌هاي ناصواب گرديده است و اين کتاب كوششي است از تبيين مفهوم توكل از منظر قرآني.

/ 0 نظر / 3 بازدید