حجت‌الاسلام موسي قرباني، نماينده مردم قائنات و عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب و اشاره به محورهاي پيام نوروزي مقام معظم رهبري (مد ظله) اظهار داشت: يك سري از آثار پيام مقام معظم رهبري مبني بر پاسخگو بودن قواي سه‌گانه متوجه خود مقامات است و يك بخش آن متوجه مردم، قسمت ديگر آثار اين پيام نيز متوجه مسوولان بعدي خواهد بود.
وي افزود: اگر مقامات مسوول فعلي در مقام پاسخگويي به مردم بر‌آيند، متوجه مي‌شوند كه تا چه اندازه به شعارهاي خود كه در ابتداي مسووليت بر آن تأكيد داشته‌اند، در عمل نزديك شده‌اند و چه ميزان از آن گزافه و دروغگويي بوده است. مسوولان بايد به مردم بگويند كه تا چه ميزان از شعارهايشان را عملي كرده‌اند و چه مقدار از اين شعارها انجام نشده است، هم‌چنين علت آن تا چه حد ناشي از مشكلات جدي بوده است و چه مقدار از آن از بي‌كفايتي برخي از دست‌اندكاران.
قرباني خاطرنشان كرد: در سايه پاسخگوبودن، مردم، فرق خادم و غيرخادم را از هم تشخيص مي‌دهند؛ اين پاسخگويي در انتخابات رياست‌جمهوري سال 83 نيز مؤثر خواهد بود، زيرا مردم نسبت به مسوولان شناخت بيشتري به‌دست مي‌آورند.
وي بزرگترين ضعف قواي سه‌گانه را ضعف در امر پاسخگويي دانست و گفت:‌خط امني را براي مسوولان ايجاد كرده‌ايم كه از آنها سوال ‌و آنها را استيضاح نمي‌كنيم. همين كه مي‌خواهيم از يك وزير سوال بپرسيم و يا‌ او را استيضاح كنيم، مسأله را سياسي مي‌كنند و اجازه استيضاح نمي‌دهند.
نماينده‌ روحانی مردم قائنات ادامه داد: متاسفانه در برخي از موارد به جاي اينكه تقدس مسووليت‌ها باعث شود كه مسوولان كارها را خراب نكنند، باعث سوء استفاده شده است كه با حالت قلدرمابانه رفتار مي‌كنند، همانطور كه در قضيه انتخابات تعدادي با استفاده از كيسه اموال عمومي تحصن كردند و گفتند كه ما در انتخابات شركت نمي‌كنيم.ghorbani1.JPG

/ 0 نظر / 5 بازدید