معرفی نخبگان حوزوی: حجةالاسلام و المسلمين محمد تقى سبحانى

تولد در سال 1342
ديپلم رشته رياضى فيزيك در دبيرستان ابوذر شيراز در تاريخ 1360
شركت در كنكور و دانشگاه حقوق دانشگاه تهران در سال 61 و احرازرتبه ششم
قبولى در دانشگاه امام صادق (ع) در سال 61
انصراف از هر دو دانشگاه و ورود به حوزه علميه قم در سال 61-62
اتمام سطح حوزه در سال 68-69 و شروع درس خارج
هفت سال تحصيل در دروس خارج فقه و اصول و بهره‌مندى از اساتيد بزرگوار آيت‌الله حاج شيخ جواد تبريزى و آيت‌الله وحيد خراسانى و نيز دو سال درس اصول آيت الله سيد كاظم حائرى
تحصيل فلسفه مشاء (اشارات و تنهيبات) حدود 2 سال نزد حضرت آيت‌الله حسن‌زاده در سال 74 و 75
تحصيل فلسفه حكمت متعاليه(اسفار اربعه) حدود سه سال نزد حضرت آيت‌الله جوادى آملى سال 75 – 78
تحصيل فلسفه حكمت متعاليه (اسفار اربعه) حدود 2 سال نزد حضرت آيت‌الله مصباح يزدى 75 – 77
تحصيل در رشته فلسفه دين در مقطع كارشناسى ارشد در مؤسسه امام خمينى (ره) 73 – 77
تحصيل در رشته فلسفه اسلامى در مقطع كارشناسى ارشد در مركز تربيت مدرس دانشگاه قم و اتمام دوره در سال 1375 با نگارش پايان نامه (ايمان گردى در اگزيستانسيالسيم و عرفان اسلامى)
پذيرش در رشته دكتراى فلسفه تطبيقى در مركز تربيت مدرس و اشتغال به تدوين پايان نامه با عنوان(مبانى فلسفى سكولاريسم)
مدارج دانشگاهى(تا پايان سال 1380)
كارشناسى ارشدفلسفه اسلامى/ تربيت مدرس- دانشگاه قم/1377
دانشجوى دكترى فلسفه تطبيقى/ تربيت مدرس – دانشگاه قم
غيره
درس خارج فقه و اصول/ فلسفه و عرفان/ حوزه علميه قم
كارشناسى ارشد/ فلسفه دين (دين شناسى) / موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) / 1376
تخصص در موضوعات:
1 - فلسفه اسلامى
2- فلسفه غرب/ فلسفه معاصر به ويژه در اگزيستانسيالسيم، پديدار شناسى و فلسفه تحليلى
3- عرفان اسلامى/ تاريخ تصوف و مبانى عرفان ابن عربى
4- فلسفه دين و كلام جديد/ زبان دين، عقل و وحي، معرفت شناسى دينى و ...
5- كلام اسلامى/ ايمان، اسماء و صفات الهي، امانت، معاد
كتب: ‏ icon2.gif

شرح حكمت متعاليه (اسفار اربعه جلد1) / موسسه امام خمينى /فارسى/ 1380/ حدود 800 صفحه (تحقيق و نگارش درسهاى استاد مصباح يزدى)
درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام/ دفتر مطالعات و تحقيقات زنان/ چاپ اول 1379/ چاپ دوم 1381 (مشترك با آقاى محمد رضا زيبايى نژاد)
مقالات: ‏‏ icon2.gif
عقل گرايى و نص گرايى در كلام اسلامى / نقد و نظر3و4 / 1375
فروغ دين و فراق عقل/ نقد 6 / فارسى/ 1376
اسماء و صفات الهى/ دانشنامه امام على عليه السلام/فارسى/ 1381
تفسير امام صادق عليه السلام/ دانشنامه جهان اسلام/ فارسى/ 1381
جايگاه مسعودى در تاريخ عقايد و اديان/ آيينه پژوهش40
گامى ديگر در شناسايى و احياى كتاب سليم بن قيس حلالى/ آيينه پژوهش37
معقل صفا، اثرى جاويد در مناظرات بين الاديان/آيينه پژوهش ش 34
قرآن و سرچشمه هاى تصوف / بينات 7

ترجمه مقاله
عقل گرايى/ برناردويليافر/ نقد و نظر2 / انگليسى به فارسى
مقالات معرفت شناسى از دائر المعارف پل ادواردور(چاپ نشده) /نگليسى به فارسى/ 1376
چندين مقاله در حوزه تجربه دينى (چاپ نشده)/ انگليسى به فارسى/ 1377
متفرقه: ‏ icon2.gif
تدريس‌ها
تدريس در حوزه علميه قم در ادبيات عرب از سال‌هاى 64-78 تمام متون ادبيات عرب حوزه
تدريس فقه و اصول در حوزه علميه از سال 68 – 72
تدريس كلام اسلامى – فلسفه اسلامى در حوزه علميه قم از سال 68 – 72
تدريس فلسفه معاصر و متافيزيك غرب مجتمع آموزشى عالى قم (وابسته به دانشگاه تهران) در سال‌هاى 77 – 80
تدريس فلسفه معاصر – قرون وسطى دانشگاه مفيد در سال 78 تا 81
تدريس تاريخ عرفان و مبانى عرفان و تصوف مؤسسه آموزشى و پرورشى امام خمينى(ره) 78 – 81
سوابق فعاليت آموزشى
فلسفه اسلامى – كلام اسلامى / حوزه علميه قم/ قم / ايران/ 72-68
فلسفه معاصر- متافيزيك / موسسه آموزش عالى (وابسته به دانشگاه تهران)/ 77-80
فلسفه معاصر- قرون وسطى/ دانشگاه مفيد/ 81-78
تاريخ عرفان و مبانى عرفان و تصوف/ موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى/81-78
فقه و اصول / حوزه علميه قم/ 73-69
سوابق تحقيقاتى
زبان دينى / پژوهشگر/ 78-76
عقلانيت دين/ پژوهشگر/ 79-77
ايمان گروهى و آثار اگزيستانيسم و عرفان اسلامى / پژوهشگر/ 78-75
مبانى فلسفى سكولاريسم / پژوهشگر/81-79
غرب شناسى (نگرش فلسفى و فرهنگى) / پژوهشگر/80-77
الگوى جامع شخصيت زن در اسلام / مدير طرح و پژوهشگر/81-80
سوابق اشتغال ( از تاريخ 1373 تا تاريخ 1381)
1- موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) / مدير پژوهش موسسه و عضو گروه دين شناسى /75-73
2- مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما / مدير مركز/80-75
3- دفتر تبليغات اسلامى / معاونت پژوهشى /ازسال 80 تاكنون
4- پژوهشكده حوزه و دانشگاه/ عضو هيئت علمى/ ازسال 81 تاكنون

/ 0 نظر / 8 بازدید