پادشاه اردن، بازيچه دست رسانه‌ها

رييس حزب همبستگي ملي اسلامي بحرين‌، با اشاره به ادعاهاي اخير پادشاه اردن درباره شيعيان عراق، از وي خواست خود را بازيچه دست رسانه‌ها نكند.
شيخ علي سلمان‌، رييس حزب همبستگي ملي اسلامي بحرين‌، در گفت‌وگو با روزنامه الرافدين با اشاره به سخنان اخير عبد‌الله‌، پادشاه اردن گفت‌: چنين سخناني براي اردن بازتاب منفي خواهد داشت و من مخالف آن هستم‌. وي افزود‌: شيعه و سني مورد احترام خاندان هاشمي اردن هستند و پادشاه اردن منسوب به اين خاندان است. وي ادامه داد‌: مناسب عبد‌الله نيست كه بازيچه دست رسانه‌ها شود.
شيخ علي سلمان خطاب به شاه اردن گفت: به جاي بيان چنين سخناني، بهتر است با همسايگان خود و بخصوص عراق جديد همكاري كنيد، در غير اين صورت دوستي بجز امريكا و اسراييل نخواهيد داشت.
از سوي ديگر سيد محمد‌باقر مهري‌، دبير هيئت علماي شيعه كويت در اين باره گفت: اين گونه اظهارات دخالت در امور عراق است‌ و ملت عراق نيازي به قيم و سرپرست ندارند.
مدتي پيش عبد‌الله‌، پادشاه اردن‌، در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست، نسبت به قدرت يافتن شيعيان در عراق هشدار داد و گفت‌: ايران با هدف برپايي هلال شيعي ايران‌، عراق، سوريه و لبنان در امور داخلي عراق به ويژه انتخابات اخلال ايجاد مي‌كند.

/ 0 نظر / 6 بازدید