وزير اطلاعات: جمهوري اسلامي به زياده خواهي‌هاي آمريكا و ديگر كشورها توجه نمي‌كند.
بنا به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران وزير اطلاعات طي سخناني در همايش امنيت اجتماعي ناجا درباره‌ي تدابير انديشيده شده براي كم كردن فشارهاي وارده بر وزارت اطلاعات گفت: ما راه قانوني خود را دنبال كرده و اهميتي به فشارهاي بي ربط نمي‌دهيم.
يونسي در پاسخ به پرسشي درباره‌ي گزارش ارائه شده از سوي وزارت اطلاعات در مورد تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي در انتخابات گفت: شما به چيزي اشاره مي‌كنيد كه من خبر ندارم،. گزارش كتبي تاكنون ارائه نشده و شفاها بحث و پيگيري شده است.
وزير اطلاعات تصريح كرد: ما بنا داريم راه قانوني خود را ادامه دهيم و كوچك ترين عقب گردي از شعارهايي كه داده‌ايم، نخواهيم داشت.

كد خبر :8212۲۴ -۵۰۰۱
/ 0 نظر / 5 بازدید