ستاد برترين‌هاي عرصه تبليغ

بی شک تقويت عرصه تبليغ يکی از بايسته های نهادهای سياست گذار در حوزه می باشد. حوزه علميه قم به ويژگی  اهتمام به مساله تبليغ از حوزه نجف متمايز می شود. اين رويکرد در عصر آيت الله العظمی بروجردی ـ ره ـ برجسته تر شد. اکنون دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، برای تقويت اين کارکرد حوزه ، برترين‌هاي عرصه تبليغ را معرفي خواهد كرد.

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، با تشكيل ستاد «برترين‌هاي عرصه تبليغ» و با ياري گرفتن از مراكز و سازمان‌هاي ديني و فضلا و طلاب در گزينش مبلغان نمونه، اولين دوره بزرگداشت مبلغان برتر را برگزار مي‌كند.
ستاد برگزاري «برترين‌‌هاي عرصه تبليغ» با انتشار فراخواني، از مراكز ديني و فضلا و طلاب خواست پيشنهادهاي خود را درباره شيوه شناسايي برترين‌هاي تبليغ و چگونگي برگزاري اين برزگداشت تا تاريخ 25/10/83 به اين ستاد ارائه كنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید