شعر روز / اهلی شيرازی /

 

يا تو که پاکدامنی مرگ من از خدا طلب

يا من نا صبور را سوی خود  از وفا طلب

 

 

خوشحال به مرگ همه عالم نتوان بود

از مرگ رقيبان تو خرم نتوان بود

 

 

خوش می رود اما ره مقصود نه اين است

زاهد به ره کعبه رود کاين ره دين است

 

 

سنگی بزن، تلخی بگو، تيغی بکش، کاری بکن

اکنون که تنها ديدمت لطف آر و آزاری بکن

 

 

روی که ببينم که به  از روی تو باشد ؟

سوی که روم من که دلم سوی تو باشد

 

 

همه چون سبزه ازمهر تو بردارند سر از گل

چو آب زندگی گر بگذری برخاک مشتاقان

 

اهلي شيرازي

شعر بالا از اهلی شيرازی است. او شاعران و فاضلان شيراز بود. وی قصيده مصنوع سلمان ساوجی را تتبع نمود و چند صفت زياد کرده است و امير علی شير خود اعتراف کرده که اهلی از او بهتر گفته است. وفات او در سال 942 ق. اتفاق افتاد و در جوار تربت حافظ به خاک سپرده شد که هنوز سنگ قبرش معلوم است.

/ 0 نظر / 5 بازدید