سفير نروژ: ادامه حيات جهان امروز بدون اجتهاد ‌امكان‌پذير نيست

اوله كريستيان هولته در بازديد از دانشگاه مفيد قم، اجتهاد را تنها راه مدرن شدن و ادامه حيات در جامعه امروزي ارزيابي كرد.

سفير كشور نروژ در اين بازديد اظهار داشت: منابع قوانين اسلامي مثل قرآن و حديث به ويژه رويكردهاي تفسير و اجتهاد بسيار مهم هستند چرا كه براي ادامه حيات جامعه و مدرن شدن و براي اينكه اصول مطرح در فقه، رويه‌ها و اعمال را به روز كنند و در جهان و در حال تغيير كنوني بتوانند زندگي كنند اجتهاد بحث مهمي دارد.
وي در ادامه بازديد خود از مركز مطالعات حقوق بشر اين دانشگاه گفت: موضوع حقوق بشر بسيار پيچيده است و براي دولت من و جامعه تحقيقاتي نروژ حقوق بشر امري مهم و داراي اولويت است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید