معرفی مراجع تقليد: آيت الله العظمى حاج سيد موسى شبيرى زنجانى

آيت الله العظمى حاج سيد موسى شبيرى زنجانى به دقت در احكام فقهى مشتهرند و در بسيارى از علوم همچون رجال ,تاريخ ,اصول , شعر و ادبيات در مرتبه بلندى قرار دارند. شبيري زنجاني

ايشان در سال 1347 هجرى قمرى در شهر مقدس قم در خانواده اى روحانى ديده به جهان گشود.
پدر ايشان آية اللّه حاج سيد احمد زنجانى از فضلاى حوزه علميه قم بشمار مى رفت که کتاب الکلام يجر الکلام اثر ايشان است. 

آيت الله العظمى حاج سيد موسى شبيرى زنجانى پس از گذراندن تحصيلات ابتدايى , مقدمات و ادبيات را به پايان رساند و از محضر پدرش و آية اللّه العظمى محقق داماد و آية اللّه العظمى بروجردى در فقه و اصول استفاده هاى فراوان برد.
هم اكنون نيز درحوزه علميه قم به تدريس سطوح عالى اشتغال دارد. ايشان در تدريس خارج فقه  خود از منظر رجالی بيشتر مباحث را پی می گيرد و عنصر رجالی فعال حوزه علميه فم به شمار می آيد.

/ 0 نظر / 2 بازدید