پليس روزه‌دار امريكايي

راب ديويس، رئيس پليس شهر سن خوزه امريکا، در روزهاي پاياني رمضان سال گذشته هنگام سخنراني در مقابل تعدادي از مسلمانان اين شهر پرجمعيت احساس کرد مخاطبين وي در حالتي قرار دارند که او احساسي نسبت به آن ندارد و آنها هر شب تجربه‌اي را جشن مي‌گيرند که او نمي‌داند. او مي‌گويد: در آن زمان بود که احساس کردم براي درک نکات ظريف اين دين بايد در ماه رمضان به آنان بپيوندم.
به گزارش San Jose Mercury ، ديويس تصميم گرفت، اين ايده خود را عملي سازد و رمضان امسال به جمعيت يک ميلياردي روزه داران جهان بپيوندد و تمام اين ماه را روزه دار باشد. اين کار ديويس بي‌سابقه است. تنها مورد مشابهي که گزارش شده عالي‌ترين مقام اسکاتلنديارد انگليس است که سال گذشته براي يک روز با مسلمانان همراه شد.
اين اقدام ديويس براي مسلماناني که نگران افزايش حملات متعصبانه و برخوردهاي تبعيض‌ آلود عليه مسلمانانند از اهميت خاصي برخوردار است. بويژه بعد از حملات بيستم شهريورماه (يازده سپتامبر) و به تازگي شليک به سوي يک مسلمان بوسنيايي توسط يک افسر پليس در سن خوزه.
جيمز زاگبي، رئيس مؤسسه عربي ـ امريکايي که يک مؤسسه حقوقي در واشنگتن است، از اين حرکت ديويس به خوبي ياد مي‌کند و مي‌گويد: واقعيت اين است که انجام اين حرکت از سوي يک چهره برجسته مجري قانون در کشور کمک مي‌کند که روي بسياري از شکاف‌ها و مشکلات موجود درباره مسلمانان در جامعه امريکا پلي ساخته شود.
ديويس در صدد است روزه خود را در خانه مسلمانان مختلف شهر افطار کند و از مسلمانان براي افطار به خانه خود دعوت کند. او مي‌گويد تصميمش برخاسته از انگيزه‌هاي سياسي يا تبليغاتي نيست بلکه تنها براي درک بهتر از جامعه مسلمانان اين کار را انجام مي‌دهد. ديويس اعتقاد به همراهي با مسلمانان را از زماني که معاون رئيس پليس بود در ذهن دارد و هنگامي که در ابتداي سال جاري ميلادي عهده دار رياست پليس اين شهر ساحلي امريکا شد، مصمم شد از اين راه رابطه بهتري با آن بخش از جمعيت اين منطقه که روز به روز در حال گسترشند، برقرار کند. او معتقد است يک رئيس براي همه رئيس است نه فقط براي اکثريت و نه فقط براي کساني که قدرت را در دست دارند. ديويس 47 ساله مي‌گويد علاقه دارد بويژه براي کساني که به حاشيه رانده شده اند رئيس خوبي باشد.
پس از حملات بيستم شهريورماه به ساختمانهاي مرکز تجارت جهاني در نيويورک برخي مسلمانان در سن خوزه هدف خشونت و اذيت و آزار قرار گرفتند و پليس اين شهر تلاش کرده است تا دست کم رابطه افسران خود را با مسلمانان تحت کنترل درآورد.
ديويس مطالعاتي درباره اسلام انجام داده و از مسجدي ديدن کرده است، همچنين از وي براي سخنراني در روز عيد فطر دعوت به عمل آمده است.
امام طاهر انوار رئيس انجمن اسلامي سن خوزه مي‌گويد: همه در اين منطقه از اقدام او متعجب شدند. زيرا تا کنون مورد مشابهي ديده نشده است. اين حرکت به طور حتم از قلب وي برخاسته است. وي افزود: اين حرکت باعث اميدواري شده است كه مسئولين سن خوزه که يکي از بزرگ‌ترين شهرهاي امريکا است، بيشتر درباره اسلام بياموزند. طاهر انوار با اشاره به اقدامات ديويس مي‌گويد: در سراسر کشور حرکات زننده‌اي از سوي پليس عليه مسلمانان مشاهده مي‌گردد، آنان مساجد و منازل مسلمانان را به دنبال کشف روابط تروريستي جستجو مي‌کنند، اما در سن خوزه رفتار پليس کمي بهتر است.
از ماه ژانويه که ديويس کار خود را به عنوان رئيس پليس آغاز کرد به طور عادي با افسران بازنشسته يا انجمن ملي توسعه رنگين پوستان ديدار کرد. اما کار جديد ديويس راه اندازي بخش جديدي در اداره پليس بود که بخش‌هاي مختلف جامعه را براي افسران پليس از طريق نوارهاي ويدئويي به نمايش مي‌‌گذارد تا با جامعه آشنا شوند. او اولين برنامه را درباره مسلمانان تدارک ديد.
ديويس مي‌گويد مطمئن است که روزه‌داري‌اش به کار 72 ساعته او در هفته ضربه اي نخواهد زد. ديويس رياست هزار و چهارصد افسر پليس را در يازدهمين شهر بزرگ امريکا بر عهده دارد.
ديويس درباره آشنايي خود با روزه گرفتن مي‌گويد: به علت حجم بالاي کار به طور معمول کمتر فرصت خوردن پيدا مي‌کنم. اگر چه در مذهب ما که مورمون (فرقه‌اي از مسيحيت) هستيم رفتاري شبيه روزه وجود دارد. در اين مذهب اولين يکشنبه هر ماه به عنوان روز بخشش و کمک به نيازمندان و فقرا و روزه داري شناخته شده است. عباداتي که همگي با اسلام در اشتراکند.
او مي‌افزايد: روزه گرفتن به شما کمک مي‌کند روي مسائل مهم زندگي فکر کنيد: خانواده، سرپناهي که داريد، جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کنيد و کشوري که عهده دار اين امور است. و در پايان روز همگي يکسان هستيم.

/ 0 نظر / 2 بازدید