/پايام مامه های حوزوی/ جامعه ايده‌آل قرآني

جلسه دفاع از پايان نامه سطح 3 در موضوع «جامعه ايده‌آل قرآني» در مدرسه عالي دارالشفا برگزار شد.

 اين رساله كه توسط حجت الاسلام علي مختار‌آبادي ارائه شده بود از يك مقدمه و 6 بخش تشكيل يافته كه عبارت‌‌اند از: كليات بحث در 3 فصل، جامعه و سنت‌ها شال 3 فصل، علل و عوامل عقب‌ماندگي و انحطاط جامعه‌ها، علل و عوامل تعالي و اعتلاي جامعه‌ها شامل 7 فصل و بخش ششم نيز تحقق جامعه آرماني و ايده‌آل در عصر طلايي ظهور نام دارد.
داوري درباره اين دفاعيه بر عهده حجج اسلام فهيم كرماني، عندليب همداني و عابدي بود و به علت عدم حضور يكي از اعضاي داوران، اعلام امتياز رساله به روز بعد موكول شد.
اين رساله در 192 صفحه گردآوري شده و از 52 منبع و مأخذ استفاده كرده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید