تازه های نشر حوزوی: ذبح با ابزار جديد و بررسي تطبيقي موازين شرعي ذبح

انتشارات بوستان كتاب قم كتاب «ذبح با ابزار جديد و بررسي تطبيقي موازين شرعي ذبح»، نوشته محمد اديبي مهر را منتشر كرد.

يكي از دستورهاي مهم اسلامي ذبح است. اين كار براي مسلمانان همراه با روش و آداب خاصي است. با ساخت وسائل جديد امكان اين عمل آسان‌تر گشته است اما مشروعيت استفاده از اين وسايل چگونه است؟ نويسنده كتاب در پنج فصل سعي مي‌كند به اين پرسش، پاسخ دهد. فصل اول شرط مسلمان بودن ذابح را مورد بررسي قرار مي‌دهد. فصل دوم به شرط آهني بودن وسيله ذبح مي‌پردازد. فصل سوم و چهارم و پنجم به شرط‌هاي استقبال، تسميه و قطع رگ‌ها اختصاص دارد. در خاتمه هم به بررسي و نقد نظريه لزوم استقرار حيات هنگام ذبح پرداخته مي‌شود.
ذبح با ابزار جديد و بررسي تطبيقي موازين شرعي ذبح، 224 صفحه دارد و با شمارگان دو هزار نسخه چاپ شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید