ضرورت تلاشي همه جانبه جهت گسترش فرهنگ و تمدن اسلامي

دكتر عبدالعزيز التويجري، دبير كل سازمان فرهنگ و تربيت و علوم اسلامي طي سخناني در كنفرانس اسلامي گفت‌وگوهاي تمدن‌هاي در موريتاني، بر ضرورت تلاش همه كشورهاي اسلامي، جهت گسترش و تحكيم فرهنگ و تمدن اسلامي در دنيا تأكيد دارد.

به گزارش خبرگزاري سازمان كنفرانس اسلامي وي با بيان مطلب فوق تأكيد كرد: ما نبايد به افتخارات و توانايي‌هاي گذشته امت اسلامي اكتفا كنيم بلكه بايد با همكاري و همياري يكديگر ارزش‌ها و پايه‌هاي فرهنگي اسلام را به جهانيان معرفي كرده، آن را در جوامع نفوذ بخشيم. وي گفت: بايد معارف، عقايد، فرهنگ و تمدن غني اسلام را به نسل‌هاي آينده به بهترين شكل انتقال دهيم و نيز با گفت‌وگوي فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، اين دين حقيقت را به تمامي جهانيان معرفي نماييم. دبير كل ايسسكو افزود: ما بايد از آزادي بيان و آزادي ادياني كه در كشورهاي مختلف وجود دارد، بهره كافي ببريم و براي گسترش اسلام تلاش كنيم.
التويجري خاطر نشان كرد: ملت‌هاي اسلامي، امروزه در معرض شديدترين حملات فرهنگي از سوي غرب هستند كه نيازمند توجه جدي مسئولين فرهنگي كشور‌هاي اسلامي است.

/ 0 نظر / 2 بازدید