فتاوا درباره حضور جهان‌گردان غيرمسلمان در اماكن مذهبي

حضرات آيات بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، مكارم شيرازي و نوري همداني در پاسخ به استفتاء اين پايگاه، فتواي خود را درباره حضور جهان‌گردان غيرمسلمان در مساجد و اماكن مذهبي اعلام كردند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب، ورود اين افراد به مساجد را حتي در صورتي كه موجب بي‌حرمتي و هتك هم نباشد، ممنوع اعلام كردند.
آيت الله بهجت نيز ورود جهان‌گردان را به مساجد و حرم ائمه ـ ع ـ بنابر احتياط واجب، جايز ندانستند. ايشان ورود اين افراد به حرم ائمه ـ ع ـ را در صورت هتك به اين اماكن، حرام قطعي اعلام كردند و ورود به ديگر اماكن مذهبي و بقاع متبركه را نيز اگر در معرض هتك واقع شوند، احتياطاً ممنوع دانستند و در موارد منع، جلوگيري ديگران از اين افراد را لازم اعلام كردند.
همچنين آيت الله تبريزي حفظ حرمت و جلوگيري از وهن معابد و مساجد مسلمين را مبناي عدم جواز ورود جهان‌گردان غيرمسلمان به اين اماكن دانستند و بر لزوم جلوگيري متصديان از ورود اين افراد تأكيد كردند. ايشان ورود به ملحقات مساجد كه عنوان مسجديت ندارند را نيز تنها در صورتي كه غرض عقلايي مبني بر وجود احتمال هدايت و تنبه آنان در كار باشد، مجاز اعلام كردند.
آيت الله نوري همداني در مواردي كه حضور اين جهان‌گردان موجب اهانت به مساجد و تنجيس اماكن متبركه نگردد، عمل بر اساس مقررات حكومت اسلامي براي ورود آنان به اين اماكن را لازم دانستند.
آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به اين استفتاء، ورود جهان‌گردان غيرمسلمان به اماكن متبركه و مساجد را در صورتي كه سبب جلب نظر به اسلام و خنثي‌سازي تبليغات مسموم مغرضان شود و نيز موجب نجاست آن اماكن نگردد، بي‌اشكال اعلام كردند.

/ 0 نظر / 5 بازدید