رئيس الأزهر: علمابايد حقايق دين را براي جوانان تبيين كنند

محمد سيد طنطاوي، رئيس دانشگاه الأزهر مصر در مراسم افتتاحيه اردوي فرهنگي بين‌المللي جوانان اسلامي تحت عنوان نقش جوانان در مسير اصلاح و آباداني تأكيد كرد: علماي اسلام بايد ارزش‌ها و حقايق دين را براي جوانان تبيين كنند و راه درست را به آنان بنمايانند.
وي با اظهار مطلب فوق تصريح كرد: جوانان بايد با فرهنگ قرآن و سنت آشنا گردند و عقيده و شخصيتشان را با اين دو ركن اساسي اسلام بنا كنند.
طنطاوي افزود: اصلي‌ترين نقش را در آشنا شدن جوانان با فرهنگ و انديشه اسلامي، علما و شخصيت‌هاي اسلامي بر عهده دارند كه با روشنگري‌ها و آموزش‌هاي دين خود، جوانان را به سمت حقايق سوق دهند و آنها را از گرايش به فرهنگ‌هاي غرب بازدارند.
شيخ الأزهر در ادامه به ضرورت ايجاد برخي اصلاحات در درون امت اسلام اشاره و تأكيد كرد: بدون توجه به هرگونه تصوراتي خارج از محدوده امت اسلام بايد در درون به اصلاحاتي در امت اسلام دست زد و برخي از نابسماني‌ها و مسائل منحرف را برطرف كرد.
وي به نقش اساسي جوانان در مبارزه با استعمار، اشغالگران، فرهنگ‌هاي غير صحيح و پيشرفت امت اسلامي اشاره كرد و خواستار توجه جدي جوانان مسلمان و اهميت به اين قشر مهم در امت اسلام شد.
منبع: روزنامه الشرق الاوسط

/ 0 نظر / 2 بازدید