/نشريه/

سی و پنجمین شماره فصلنامه علمی، ترویجی در حوزه دین پژوهی قبسات منتشر شد.

اين شماره قبسات اختصاص به بحث دین و فلسفه دارد.

در این شماره این مقالات منتشر شده است : چیستی فلسفه اسلامی/ آیت الله جوادی آملی؛ رابطه عقل و ایمان (یا فلسفه و دین)/ محمد محمد رضایی؛ مناسبات تاریخی دین و فلسفه/ سعید گراوند؛ مساله شناسی و نسبت دین و فلسفه/ ابوالحسن حسنی؛ دین و فلسفه در مکتب نوافلاطونی/ محمد صفر جبرئیلی؛ هویت فلسفه اسلامی/ عبدالحسین خسروپناه؛ حذف علیت یعنی حذف عقل/ سید یحیی یثربی؛ حکمت و حکیم در عهد قدیم/ عبدالرحمن سلیمانی اردستانی؛ دین و حکمت ودایی/ ابوالفضل محمودی؛ ایمان گرایی و فلسفه ویتگنشتاین/ ابوالفضل ساجدی؛ نقد نظریه برهان ناپذیر وجود خدا/ محمد حسن قدردان قراملکی.

/ 0 نظر / 8 بازدید