/نشريات حوزوی/ نخستين شماره فصلنامه گفتگو به زبان انگليسي

يکمين شماره فصلنامه گفتگو به زبان انگليسي در دسترس علاقمندان است. اين شماره فصلنامه ويژه نامه اي است در خصوص پلوراليزم ديني و اقليتهاي مذهبي كه در 85 صفحه و هفت مقاله ارائه شده است.

در اين شماره نشريه مطالب زير به چشم مي خورد:

- A modern Perspective Of Christian Theology About All other Religions, By Dr. Piero Goda.

- Minority Rights In Islam And The Islamic Republic Of Iran, By Dr. Amid Zanjani.

- Iranian-Armenians Relations In the Course Of The History, By Zahra Rashid Beyg.

- A Historical Study Of Iranian Approach To Religious. Denominational Pluralism, By Dr. Nourollah Kasaee.

- Is Establishment Of Peace Possible Without Solving The Problem Of Minorities?, By Dr. Adil Theodor Khouri.

- Religious Teachings On Religious Pluralism, By Mohammad Baqer Ansari.

- Hurdles And Problems Of Cultural Coexistence, By Ali Akbar Rashad.

/ 0 نظر / 6 بازدید