گفت و گوي مضحک پيك روز با ابوالحسن بني صدر

اشاره: از مدتها پيش از انتخابات مجلس هفتم، به نظر می رسيد آقای خاتمی در نظر دارد از ابتلا به سرنوشت بنی صدر در امان ماند! چه اين که برخی دوستان وی، اصلاح طلبان دولتي را به درس گرفتن از سرنوشت بني صدر هشدار می دادند و در اين هشدارها به تشابه های زياد ميان سال هاي 1360 و 1382 اشاره می کردند؛ شايد به اين دليل كه هر دو رييس جمهور به شيوه اداره كشور براساس حاکميت ولي فقيه معتقد نبوده اند. نتيجه انتخابات مجلس هفتم و اقبال عموم به اصول گرايان، اگر چه هنوز رييس جمهور محمد خاتمي را بركنار نكرده، اما تكليف اصلاح طلبان حكومتي را يكسره كرده است.هفته نامه پيك روز منتشره در تورنتوی کانادا در گفت و گوی ويژه ای با بنی صدر، رييس جمهورمخلوع و فراری درباره مجلس هفتم، ديدگاه های وی را منعکس کرده است.

 رييس جمهور خاةنپرسش: با توجه به يك دست شدن جناح راست در انتخابات هفتم مجلس، شما آينده را چه از جانب مردم و چه از طرف رژيم چگونه تحليل می كنيد؟

بني صدر: در پی اين انتخابات در اصلاح طلبان يك شفافيت به وجود آمده است. بعضي شان به اين نتيجه رسيده اند كه اصلاحات در محدوده اين رژيم يك سخن ناممكن است و محل رهبري نه در رژيم كه در جامعه است. اگر اين خط را ادامه دهند، از رژيم بيرون ميروند و در متن جامعه ملي محل پيدا می كنند. بخشي ديگر كه در انتخابات شركت كردند - مانند آقاي كروبي - می گويند آقاي رهبر وي را فريب داده است و بعد هم به وي وعده داده شده بود كه هم انتخاب خواهد شد و هم رييس مجلس. بنا بر اطلاعي كه به من رسيده است، وعده داده شده بود كه 100 نماينده اصلاح طلب هم وارد مجلس هفتم می شوند. در جبهه [آيت الله] خامنه اي- رفسنجاني هم شفافيت هاي مهمي انجام گرفته است.  نمايندگان جديد خواه در صدا و سيما و خواه در بسيج و خواه در ... همه ماموران دفتر آقاي خامنه اي هستند. اينها هويت شخصي ندارند. مثلا عسگر اولادي هويتي از زمان شاه دارد. هاشمي رفسنجاني و كارگزاران سازندگي هويتي دارند اما اين آقايان كه به مجلس برده شدند مانند انتخابات آخرين دوره مجلس شاه‌، هويتشان را از رهبرشان می گيرند. مثلا اين آ‌قا كيست كه می خواهد بشود رييس مجلس؟ اين آقا [حداد عادل] پدر زن مجتبي فرزند آقاي خامنه اي است. مجتبي جاي سيد احمد (خميني) را گرفته است و با آقاي حجازي (رييس دفتر خامنه اي) دوتايي، زير نظر آقاي خامنه اي، ليست را درست كردند و از صندوق درآوردند.
گروه هايي دارند زير می روند و گروه هايي دارند بالا می آيند كه بعد از انقلاب به وجود آمدند مانند سپاه، كميته، بنياد و بسيج.
شفافيتي كه از رهگذر انتخابات بوجود آمده، ‌اين است كه آقاي خا منه اي با يك مشت نكره از نظر سياسي در برابر ملت قرار گرفته است. 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید