بازتاب ابتكار آيت الله سيستاني در حل بحران نجف در روزنامه‌هاي عربي

ابتكار آيت الله سيستاني مبني بر حل بحران نجف و نقش اساسي ايشان در پايان درگيري‌ها، از مسائلي بود كه همه روزنامه‌هاي امروز كشورهاي اسلامي مورد توجه قراردادند.

در سر مقاله از روزنامه الشرق الاوسط آمده است: اگر به خوبي در نحوه توقف بحران نجف دقت كنيم، مي‌بينيم كه مرجعيت شيعه نقش بسيار مثبتي در حل اين بحران داشته است و در آخرين لحظات وارد ميدان شد و باعث توقف خونريزي‌ها و هتك حرمت‌ها شد و جنگ و درگيري را طوري پايان داد كه احترام هر دو طرف درگير حفظ شود و هر دو طرف به پايان درگيري رضايت دادند.
اين مقاله مي‌افزايد: آيت الله سيستاني هنگامي به درگيري‌ها پايان داد كه حكومت موقت از متوقف كردن آن عاجز شده بود و آن را رها كرده بود و منتظر بازگشت صاحب شهر يعني آيت الله سيستاني شده بود.
روزنامه الزمان نيز بيانيه حزب عربي ـ سوسياليستي البعث را به چاپ رسانده كه در آن تأكيد شده است: پايان بحران نجف نشان دهنده برتري مرجعيت شيعه بر نيروهاي ملي بود، پاياني خوش براي بحران نجف كه عمق نفوذ مرجعيت شيعه بين مردم و طرف‌هاي درگير را منعكس مي‌كند. مرجعيت با ورود خود به نجف تمام بحران‌ها و آشفتگي‌هايي كه دولت و اشغالگران با زور و اسلحه در صدد حل آن بودند، پايان داد و ثبات و امنيت را به شهر بازگرداند.
روزنامه دارالحياه نيز حاكميت عقل و منطق بر ابتكار عمل آيت الله سيستاني را يكي از نكات برجسته اين شخصيت شيعه عنوان كرد و در مقاله‌اي تأكيد كرد: شهر نجف از طوفان آشفتگي‌ها، خونريزي‌ها و هرج و مرج‌ها به آيت الله سيستاني پناه برد و دو طرف درگير كه به هيچ عنوان به درگيري‌ها پايان نمي‌دادند به اين مرجع شيعه تعظيم نمودند.
در اين مقاله آمده است: بحران نجف و درگيري‌هاي صدري و امريكايي هم خوب به پايان رسيد. پاياني كه از بوقوع پيوستن حوادثي هولناك‌تر و وحشتناك‌تر جلوگيري كرد. اماكن مقدس بيش از اين هتك حرمت نشدند، شهر نجف در تسلط و قبضه نيروهاي مقتدا صدر درنيامد، نيروهاي امريكايي نتوانستند بر شهر مستولي شوند و مرتكب هر عمل گردند.

/ 0 نظر / 3 بازدید