تشكيك درباره نهج‌البلاغه، توطئه دشمنان تشيع است

حجت الاسلام والمسلمين دين‌پرور در همايش هم‌انديشي تخصصي ائمه جمعه مدرس نهج‌البلاغه گفت: تشكيك در نهج‌البلاغه به ابن خلكان بر‌مي‌گردد و ديگران دنباله‌روي او هستند كه اين خط، توطئه دشمنان تشيع است.

به گزارش خبرنگار رسا، رييس بنياد نهج‌البلاغه گفت: نهج‌البلاغه كتابي غير متروك و هميشه مورد مطالعه بوده و شبهات از زمان ابن خلكان وارد شده است، و قبل از او كسي درباره نهج‌البلاغه و انتسابش به حضرت علي ـ ع ـ و گردآورنده آن مرحوم سيد شريف رضي ـ ره‌ ـ ، در اين كتاب تشكيك نكرده است.
وي درباره تخصص اصلي ابن خلكان گفت: ابن خلكان تخصصش در شعر‌شناسي بود، به ويژه در شعر‌شناسي اشعار يزيد بن معاويه و كار و مطالعات زيادي بر روي اشعار يزيد كرده و علاقه‌مند به يزيد و اشعارش بود. بايد اين شخص درباره اشعار يزيد بن معاويه نظر مي‌داد نه درباره حضرت علي ـ ع ـ آنگاه چنين شخصي وارد مباحث علمي مي‌شود و در اصل نهج‌البلاغه تشكيك مي‌كند، معلوم مي‌شود كه آدم غر‌ض‌ورزي بود.
رييس بنياد نهج‌البلاغه در ادامه افزود: ابن خلكان در كتاب معروف وفيات اعيانش، درباره برخي افراد با غروض‌ورزي سخن گفته و ‌درباره عده‌اي هم بي‌جهت غلو كرده است. با چنين كارهايي، بذر تشكيك درباره نهج‌البلاغه را پراكنده است. اين خط را عده‌اي به تبعيت از ابن خلكان دنبال كرده‌اند. وقتي سير شبهات بررسي شود، يك توطئه‌اي از ناحيه دشمنان شيعه نمودار مي‌گردد.
وي درباره نسخ اصلي نهج‌البلاغه گفت: اگر نسخه اصلي نهج‌البلاغه كه به خط شريف رضي ـ ره ـ پيدا شود، سند محكمي خواهد بود در مقابل كساني كه جمع‌آوري نهج‌البلاغه توسط مرحوم شريف رضي ـ ره ـ را به ديده شك مي‌نگرند.
حجت الاسلام والمسلمين دين‌پرور با بيان شرايط تحقيق توسط محققين نهج‌البلاغه اظهار داشت: يكي از شرايط تحقيق، داشتن نسخ مختلف براي محقق است نبايد مطالعه بيش از يك سال طول بكشد. همراه مطالعه هم بايد يك شرح كامل نهج‌البلاغه را مطالعه كرد. از شرح‌هاي مناسب براي كارهاي تحقيقي، شرح ابن ميثم است. وي با اشاره به موضوعات موجود در نهج‌البلاغه گفت: درباره توحيد، معاد، اقتصاد و مديريت مطالب بسيار بكري در نهج‌البلاغه وجود دارد كه تا به حال تحقيق و بررسي نشده است.
مدير بنياد نهج‌البلاغه در شرح وظايف بنياد نهج‌البلاغه گفت: تحقيق متون نهج‌البلاغه، ترجمه به زبان‌هاي خارجي، تحقيق موضوعات مختلف نهج‌البلاغه مي‌باشد، كارهاي اساسي اين بنياد است.

/ 0 نظر / 3 بازدید