قبانچي و انتقاد از تحريم كنندگان انتخابات

خطيب نماز جمعه نجف گروه‌هاي مذهبي خواهان تحريم انتخابات را مورد نقد قرار داد و افزود: عده‌اي خواهان تحريم انتخاباتي هستند كه بازگو كننده آراي مردم است؛ به بهانه اين كه آن را امريكايي مي‌دانند.

وي با ملامت كردن تحريم كنندگان اظهار داشت: چه سود كه انتخابات را تحريم كنيد و يا عمليات مسلحانه انجام دهيد؟
وي در ادامه با اشاره به حقوق شيعيان گفت: حقوق شيعيان و اهل سنت به همان صورت كه هست بايد رعايت شود و اگر شيعيان در انتخابات پيروز شوند، حقشان است؛ زيرا اكثريت مي‌باشند.
وي در پايان افزود: شركت تمامي مذاهب و اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات سبب استقلال عراق مي‌شود.
اين در حالي است كه عبدالزهرا سويعدي، خطيب جمعه شهرك صدر ممانعت دولت از برگزاري نماز جمعه در كوفه را محكوم و اعلام كرد: مسئولين را از اقدام عليه گروه صدر برحذر مي‌داريم.
سويعدي افزود: ما تمامي گروه‌ها را به مشاركت در انتخابات دعوت مي‌كنيم و در فرصت لازم نظراتمان را به تفصيل بيان مي‌كنيم.

/ 0 نظر / 3 بازدید