مسلمانان روسيه هر ماه 4 مسجد مي سازند

شيخ طلعت تاج الدين، از رهبران مسلمانان روسيه گفت :هم اكنون 400 مبلغ اسلامي در روسيه مشغول فعاليت هستند.

شيخ طلعت تاج الدين يكي از رهبران مسلمانان روسيه كه بالاترين مقام مذهبي مسلمانان اين كشور محسوب مي شود اظهار داشت: در حال حاضر 7 هزار مسجد در روسيه وجود دارد كه هر ماه نيز 3 تا 4 مسجد جديد به اين تعداد افزوده مي شود.
به گزارش شبستان وي گفت هم اكنون چهار موسسه اسلامي تحت نظارت دانشگاه اسلامي روسيه با داشتن 400 مبلغ مذهبي مشغول فعاليت هستند. وي سخنانش را با اين مطلب پايان داد كه در دين اسلام كشتن مردم بيگناه حتي در زمان جنگ به شدت منع شده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید