ملاقات عضاى سات نقشينه با آيت الله صانعی

در اين ديدار که در دفتر ايشان انجام شد، به جای پرداختن به اصول زير سوال رفته اسلام توسط سايت نقشينه، آيت الله به مساله موهن گسترش ايدز در قم که اخيرا توسط برخی مغرضان انجام می شود، پرداخت.ايت الله يوسف صانعي

ايشان با انتقاد از سكوت دولت، حكومت و رسانه ها در باره گسترش ايدز گفت:

بر مسئولين بهداشت است كه موارد و تماس هايى كه به گسترش بيمارى ايدز مى انجامد را براى مردم بيان كرده و با آموزش صحيح به آنان جامعه را در مقابل اين بيمارى خطرناك بيمه كنند. اگر در مسائل جنسى به جامعه آموزش هاى لازم همراه با حفظ عفت و جلوگيرى از انحراف داده نشود, كثرت ارتباط سبب گسترش بيمارى ايدز و برخى ديگر از بيمارى ها خواهد شد كه قطعا چيزى جز ضرر براى جامعه در پى نخواهد داشت.

حتى اگر ابتلاى برخى افراد ريشه در اعمال خلاف اخلاق داشته باشد بايد ريشه و علت ابتلا فراموش شده و به بيمار به عنوان يك انسان خدمت كرد. ايشان خدمت و رسيدگى به مبتلايان به ايدز را خدمت به فرد بيمار و جامعه عنوان كرد كه مى تواند تا حد بسيار زيادى جلوى گسترش اين بيمارى را در جامعه بگيرد.

وى که می خواست ژست روشنفکری بگيرد با اشاره به اينك ه اثبات جرم جنسى بسيار مشكل است، تأكيد كرد: با توجه به اين كه اسلام مى گويد كه نبايد مجرم را اذيت و آزار كرد، همه كسانى كه مبتلا به ايدز را سرزنش مى كنند و باعث خودكشى و يا انتقام گيرى وى شوند در گناهش شريكند.

اين شخصيت حوزوی که مورد انتقاد استادان حوزه به خاطر مواضع غير اصولی و احساسی چند سال اخير خود است، با اشاره به اينكه امر به معروف و نهى از منكر براى جلوگيرى از گناه در جايى ضرورت پيدا مى كند كه تأثير داشته باشد، تصريح كرد:

امر به معروف و نهى از منكر براى بيمارى صدق نمى كند و فرد مبتلا به ايدز نيز مريض است حال چه سبب آن ناهنجارى باشد يا عامل ديگرى وجود داشته باشد.

تأسف است كه ما هنوز به فرهنگ اسلام آن طور كه بايد نرسيده ايم و فكر هم نمى كنم كه به زودى برسيم.

بايد غريزه جنسى را در جامعه با ازدواج خاموش كنيم و بايد همه وزارتخانه ها و مسئولين تلاش كنند كه آمار نكاح و ازدواج در جامعه فراوان شود.

با توجه به اينكه امروز عصر ارتباطات است بايد با استفاده از همه امكانات موجود نكاح مشروع را به مردم آموزش دهيم چرا كه اگر در مسائل جنسى به جامعه آموزش هاى لازم داده نشود, كثرت ارتباطات سبب گسترش بيمارى ايدز و برخى ديگر از بيمارى ها خواهد شد كه قطعا چيزى جز ضرر براى جامعه در پى نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 5 بازدید