تازه های نشر حوزوی: سي‌امين شماره ماهنامه رواق انديشه

اين مجله كه مركز پژوهش‌هاي اسلامي آنرا به چاپ مي‌رساند، در‌برگيرنده مطالبي با رويكرد نقد و بررسي مباحث فرهنگي در مسائل حوزه مسائل ديني و انقلاب اسلامي است.
وحي پيامبرانه عنوان مقاله‌‌اي است از دكتر محمدجواد رودگر. وحي جوهره معرفت ديني و ركن آموزه‌هاي اسلامي است كه شناخت ماهيت، حقيقت، قلمرو و گستره آن امري ضروري است. اگرچه پيشرفت علوم جديد و تأملات و تعاملات معرفتي، فهم حقيقت وحي را آسان‌تر و كامل‌تر كرد. ولي وحي مقوله‌اي مستقل، ويژه انبيا، تجربه‌ناپذير و غير قابل بسط است. پس قياس تجربه‌هاي باطني و دروني با وحي پيامبران الهي قياس مع‌الفارق است و اين موضوعي است كه مقاله حاضر به آن مي‌پردازد: رابطه ويژه پيامبران با خدا و فرشته وحي در دريافت پيام.
بسياري از صاحب‌نظران و پژوهشگران معتقدند انقلاب اسلامي ايران يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار در پيشبرد روند بيداري و آگاهي مسلمانان و افزايش فعاليت‌هاي مؤثر و اسلامي در جوامع مسلمان بوده است. از اين رو مقاله «انقلاب اسلامي ايران و جنبش‌هاي جهان اسلام» نوشته مرتضي شيرودي، مي‌كوشد به برخي از اين آثار اشاره كند. به همين جهت در آغاز به وجوه مشتركي كه زمينه تأثير‌گذاري متقابل انقلاب اسلامي و جنبش‌هاي سياسي اسلامي معاصر را فراهم مي‌آورد، اشاره شده است. اين در حالي است كه وجوه افتراقي نيز بين آنها وجود دارد كه آثار مثبت را كاهش مي‌دهد. پس از آن بازتاب انقلاب اسلامي در بعد سياسي و فرهنگي بر جنبش‌هاي سياسي اسلامي معاصر مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در پايان حزب الله لبنان به عنوان نمونه‌اي از اين جنبش‌هاي اسلامي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ديگر مقاله اين شماره رواق انديشه، «امام خميني ـ ره ـ منادي عزت مسلمين» نام دارد. اين مقاله در ابتدا به تعريف عزت و روابط حاكم بين انسان‌ها در نظام اجتماعي مي‌پردازد و آياتي را كه عزت را منحصر در خدا و رسول و مؤمنين كرده است، ذكر مي‌كند و افرادي را داراي اين قابليت مي‌شمارد كه به منبع لايزال الهي متصل شده باشند. در عصر ما نيز امام خميني ـ ره ـ كسي بود كه به صفات و ويژگي‌هاي لازم براي عزت دست يافت و منادي عزت مسلمين گشت.
«آسيب‌‌شناسي نهضت جنگل» عنوان مقاله‌اي است از محمد كرامتي. اين نوشتار تحليلي است مستند از منظر آسيب‌شناسي نسبت به جنبش مقدس جنگل به رهبري ميرزا كوچك خان جنگلي كه عوامل ذيل را از اصلي‌ترين عوامل شكست نهضت جنگل ذكر مي‌كند: 1 ـ استحاله فكري نيروهاي جنگل بر اثر نفوذ تفكرات الحادي كمونيستي، 2 ـ رياست‌طلبي و دنياخواهي برخي از رهبران و عوامل با نفوذ جنگل، 3 ـ جريان تفرقه و نفاق، 4 ـ بهبود روابط دولت‌هاي درگير و تباني آنها براي حذف نهضت جنگل.
از ديگر مقالات شماره جديد ماهنامه رواق انديشه مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: جنگ‌هاي مدرن، تبيين و تحليل مفهوم دين و مبغوضيت طلاق در اسلام.

/ 0 نظر / 5 بازدید