تازه های نشر حوزوی: فقه و حقوق

پژوهشگا‌ه فرهنگ و انديشه اسلامي اولين شماره فصل‌نامه تخصصي فقه و حقوق را منتشر كرد.در سرمقاله اين شماره كه به قلم حجت الاسلام صادقي رشاد مدير مسئول فقه و حقوق است، مي‌خوانيم: فقه، همان حقوق اسلامي است. زيرا فقه دانش حقوق و تكاليف است. فصل‌نامه فقه و حقوق به انگيزه كاهش برخي از كاستگي‌ها و تحقق پاره‌اي از بايستگي‌ها انتشار مي‌يابد.
اولين مقاله اين شماره درآمدي بر مباني كلامي استنباط از قرآن به قلم احمد مبلغي است. مباني كلامي استنباط از قرآن به عنوان يكي از مباحث مباني كلامي اجتهاد و منابع آن را از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. سامان دادن منابع مطالعاتي و تعيين ميزان اثرگذاري هر منبع در حوزه فقه بسيار با اهميت است. گرايش‌هاي فقهي فقيهان سنت‌محوري است، كه توجه به استفاده از روش‌هاي ديگري مانند بهره‌گيري از قرآن دريچه‌هاي جديدي را به سمت مطالعات فقهي و چشم‌اندازهاي استنباطي مي‌گشايد. در اين نوشتار، مباني كلامي استنباط از قرآن در دو محور بهره‌گيري كلامي از قرآن و تعيين شيوه‌‌هاي دريافت مباني كلامي قرآن، مورد بررسي قرار گرفته است.
پيشگيري وضعي از نگاه آموزه‌هاي اسلام نوشته سيد محمود ميرخليلي ديگر مقاله‌اي است كه در اين شماره فقه و حقوق به چاپ رسيده است. يكي از شيوه‌هاي پيشگيري از جرم، پيشگيري وضعي است كه با تغيير وضعيت فرد يا شرايط محيطي مانند زمان و مكان در صدد است از ارتكاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگيري كند. اين مقاله در تلاش است طي سه گفتار عوامل پيش‌گيرانه وضعي ناظر به بزه‌كار و بزه ديده و محيط را بررسي نمايد.
مقاله جرم‌انگاري پول‌‌شويي نوشته علي‌مراد حيدري كه در بخش انديشه فقه و حقوق به چاپ رسيده است درپي پاسخ‌گويي به اين سؤال است كه آيا در نظام حقوقي كشور ما امكان جرم‌انگاري پديده پول‌شويي وجود دارد يا خير. در اين راستا ابتدا به برخي ايرادات كه در بدو امر به جرم‌انگاري پول‌شويي وارد است نظير قاعده يد، قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتي كه جرم‌انگاري پول‌شويي را توجيه مي‌نمايند، بيان گرديده است.
در اولين شماره فصل‌نامه تخصصي فقه و حقوق عناوين ديگري از مقالات نيز به چاپ رسيده است كه عبارتند از فقه و حقوق اسلامي، چالش‌هاي، كاستي‌ها و بايستگي‌ها، قرائت‌هاي گوناگون از حقوق طبيعي، جرائم سازمان يافته، امر به معروف و نهي از منكر و سياست جنايي.
شايان ذكر است سردبيري اين نشريه را محمود حكمت‌نيا بر عهده دارد. براي دست‌ اندركاران اين نشريه در راه نشر معارف اهل بيت ـ ع‌ ـ آرزوي موفقيت داريم.

/ 0 نظر / 2 بازدید