پاسخی درباره سحر و جادو

اشاره: از آنجا که در اين روزها پرسشهای زيادی از بنده درباره مساله سحر و جادو و طلسم می‌شود، آنچه در پی می آيد پاسخی است مفصل به پرسش يکی از خوانندگان محترم اين وبلاگ که برای مزيد آگاهی خوانندگان گرامی اين خبرگزاری متن پرسش و پاسخخ آن تقديم می شود.

متن پرسش:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به نام خدا. با سلام و خسته نباشید . لطفا به سوالات بنده دقیق و علمی و عملی پاسخ فرمایید: 1- آیا سحر و جادو صحت دارد؟ 2- استفاده از آن در چه مواردی و برای چه اموری صورت می گیرد؟ 3- طلسم و بخت بستن آیا حقیقت دارد؟ و باز کاربرد این امور چیست؟ 4- در صورت صحت این امر آیا وجود سحر و ساحری یا طلسم با قدرت الهی منافات ندارد؟ 5- چگونه می توان پی برد شخصی سحر شده ؟ و راه عملی ، علمی و شرعی رفع سحر چیست؟ 6- و در آخر خواهش می کنم در پاسخ دادن محافظه کاری نکنید از ترس اشاعه این امر و از پاسخ راهگشا یا معرفی فردی با قدرت ابطال مضایقه نفرمایید . باور کنید بخاطر این موضوع زندگی دو جوان از هم پاشید و روابط چندین خانواده بیش از 5 سال است تیره و تار شده . دل و زبانمان از دعا و نذر و نیاز خسته شده که صد البته بیمار را باید ابتدا به دکتر برد سپس دست به دعا بلند کرد ... لطفا پاسخها و توصیه های شما در جهت درمان باشد نه پیشگیری با تشکر فراوان

 

متن پاسخ:

 

باسمه تبارک و تعالی

سرکار خانم فاطی

با سلام و تشکر از طرح پرسشهای تان. ذیلا پاسخهایی در خور توان علمی ام به سوالهای تان تقدیم می کنم.

سحر و جادو از امورى است كه واقعيت دارد البته يادگيرى و ياددادن آن شرعا حرام است. گرچه سحر و جادو واقعيت دارد اما چنين نيست كه هر كس ادعا كند ادعاى اوپذيرفته باشد. اكثر كسانى كه به اين امور مى‏پردازند كلاه بردارانى هستند كه از اينطريق قصد اخاذى و پر كردن جيب خود را دارند. همان گونه كه هر كسى نمى‏تواندادعاى طبابت كند، سحر كردن نيز كار هر كس نيست ولى اگر بر فرض موردى پيدا شد كه سحرىدر كار بود راه‏هايى براى بطلان آن وجود دارد:

1. استعاذه به خداوند و خواندنسوره‏هاى فلق و ناس.

2. خواندن و نوشتن آيات 75 تا 82 سوره يونس.

3. دعا وتضرع بهدرگاه خدا.

4. درخواست دعا از اولياى واقعى خدا.

5. استفاده از سحر متقابل: براى شكستن سحر و جادو مى‏توان از سحر استفاده كرد و آن را باطل نمود و دعاهايى كهدعانويس‏ها مى‏نويسند اگر مطابق با دعاهاى مأثور از ائمه(ع) باشد و معتبر باشنداشكالى ندارد.

 

بخت بستن نيز از انواع سحر وجادوست ولى بيش از واقعيت آن خود اين پندار موجب بروز رفتارهاى متناسب با آنمى‏گردد بنابراين ضمن عمل به توصيه‏ها اين تفكر را نيز بايد از خود دور كرد.

طلسم نیز عبارت است از نقوش سحرى يا تنجيمى و يا چيزى منقّش به اين نقوش، كه براى دفع آفتها يا چشم زخم و يا حوادث ديگر تهيه مى كنند. «بَليناس حكيم» به لقب «پدر طلسمات» شهرت يافته است و بنابر برخى روايات، او در بسيارى از شهرها طلسمهايى براى محافظت از توفان و مار و كژدم ساخته بوده است. قواعد گوناگون براى تهيه طلسم به «هرمس تريسمگيستوس» منسوب است. علم طلسمات را ليميا(علوم خمسه محتجيه) نيز مى نامند. اصحاب طلسم براى برخى اعداد، خواص و تأثير قائلند و مى پندارند كه مى توان ميان مردمان از طريق نوشتن اعداد مخصوص مهر و كين پديد آورد; اعدادى چون اعداد متحابه، مربع وفقى. اين عقيده، نتيجه اعتقاد به تأثير قواى آسمانى (قواى فعّاله) در قواى زمينى(قواى منفعله) است. معتقدان به اين عقيده، گمان مى كرده اند كه هر كس بتواند ميان اين دو نيرو ارتباط برقرار كند، از آثار ويژه آنها بهره مند مى شود و كارهايى شگفت انگيز انجام مى دهد.

اما اموری مانند سحر و جادو اگر بکار روند، با قدرت بی مانند الهی منافات ندارد. قرآن در آيات زيادى، به موارد خارق عادت؛ (همچون معجزات پيامبران؛ استجابت دعا (مؤمن، آيه 60)؛ تأثير سحر و جادو (بقره، آيه 102) و چشم زخم (قلم، آيه 51) اشارهمى‏كند. روشن است كه اين موارد، گاهى خير بودند (مانند معجزات) و گاهى در راهسرّانجام مى‏گرفتند (مثل سحر، جادو و چشم‏زخم). اينكه خداوند به اين امور اشارهمى‏كند، نشانگر اين است كه اينها امور واقعى است ولى غيرعادى‏اند. دانشمنداناسلامى، معتقدند اين امور به اراده فاعل (اراده‏اى كه از شعور غيرمادى انسانىسرچشمه مى‏گيرد) بستگى دارد. از اين رو، وقوع اين امور، خارج از حوزه علت و معلولبه شمار نمى‏آيد. بنابراين ميزان تأثير آنها، وابسته به قدرت اراده فاعلى آن است. هرگاه اراده فاعل، قوى و متكى بر اراده الهى باشد، آن كار غير قابل شكست خواهد بود. مثل معجزه، اما هر وقت در راه شرّ باشد و پشتوانه‏اى غيرالهى داشته باشد، درمقابل اراده قوى و محكم، شكست خواهد خورد (مانند سحر و چشم زخم . با توجه به اين كهاراده يك پديده نفسانى است و نفس در همه انسان‏ها وجود دارد، چاره‏اى جز تجربه قدرتنفس از جهت كمى و كيفى، در عرصه زندگى براى انسان نيست. از اين رو در ميانانسان‏ها، برخى با آگاهى به اين استعداد، در مقام استفاده از آن بر مى‏آيند؛ هر چندبرخى در راه خير و بعضى هم در راه شر به كار مى‏برند. گفتنى است كه انسان مايل بهانتقال دارايى خود به دوستان و آشنايان خود است و سعى مى‏كند اين گونه تجربيات راهم در قالب نوشته از خود به يادگار بگذارد، اما غافل از اين كه اين تجربه‏ها، تجربهشخصى او و متكى براندازه قدرت روحى او است. اين نوشته‏ها، ممكن است به دست غيراهلخود بيفتد و موجب استفاده ناصحيح از آنها گردد. بنابراين بايد گفت: شيوع اين گونهامور و استفاده‏هاى نابجا از آنها، به نوع آگاهى و فرهنگ مردم برمى‏گردد. روشن استكه هيچ وقت مصرف بد از چيزى، باعث قبيح بودن خود آن نمى‏گردد. در اين ميان، بالارفتن آگاهى مردم، ميتواند اين مشكل را حل بكند. وظيفه آگاهان، فرهیختگانی مانند شما و رسانه‏هاى تبليغىاست كه فرهنگ مردم را بالا ببرند تا جلوى سوء استفاده‏كنندگان گرفته شود. شاید به جهتاين كه فاعل سحر، جادو و طلسم در ادراك طرف مقابل تصرف مى‏كند؛ شخص خود به خود - بسته به نوع علاقه قلبى خويش به فاعل - تلقيينات موازى با آن را در خود ايجادمى‏كند و با اين نوع انگيزه، دنبال كار مى‏افتد كه گاهى در انجام دادن آن موفقمى‏شود و گاهى ناموفق. بنابراين موثّر حقيقى در اين گونه امور، به طور غالب همانتلقينات روحى و روانى حاصل سحركننده و شخص مراجعه كننده است كه موجب تحقّق عمل درخارج مى‏گردد. حال اگر انسان اعتماد به نفس خود را بالا ببرد و به قدرت روحى خودواقف گردد، پى خواهد برد كه به هيچ وجه، بدون تعلق مشيت خداوند به تحقق عمل، آناوراد و اذكار نمى‏تواند در زندگى بشر تأثيرى داشته باشد. به همين سبب لازم استانسان در همه حال برخدای قادر توكل كند و در هنگام مواجهه با اين امور، از سبب اصلىغفلت نكند و با انديشه و اميد به خدا، در پى يافتن علاج واقعى باشد.

اما درباره از هم پاشیدگی زندگی برخی از نزدیکانتان باید به این نکته اذعان نمود که وضعيت اجتماعى - فرهنگى و اقتصادى جامعه باعث شده است برخی زندگی ها متلاشی شده و یا سن ازدواج دختران و پسرانبالا برود. بعضى توقعات و انتظارات زوجین از هم و دامن زدن به فرهنگ تشريفات و نظيرآن، مشكل بيكارى شوهران و عدم توانايى آنها براى تأمين نيازمنديهاى زندگى مستقلو بروز برخی رفتارهای هنجار شکن از سوی زوجه و بر هم زدن آرامش روانی و اعتدال خانواده و نرسیدن به اوضاع ظاهری خود و خانه و ... از عواملى است كه باعث اين مشكل شده. بنابراين در چنين فضايى زمينه بر هم خوردن روابط خانواده ها یا طلاق زوجین یا تاخیر ازدواج دختران فراهم مى‏شود در نتيجه افرادی مانند جناب عالی گمان مى‏كنند اشكال و ايراد در وجودآنها و بر اثر طلسم و جادو است. پس يكى از عوامل پديد آمدن اين مشكلات عاملى است كه از اختيار شما و هر كسديگرى خارج است.زیرا برخی از عوامل اين مشكلات در دست شما يا كس ديگرى نيست كهدر اين صورت نبايد نگران آن باشيد و ذهن خود را به آن مشغول نماييد به گونه‏اى كهمانع زندگى روزمره و خانوادگی خود شوید. انسان نمى‏تواندتمام شرائط و امكانات را بر وفق مراد خود فراهم نمايد، ولى مى‏تواند خود را با شرائطموجود وفق دهد و هماهنگ سازد. در صورت اول هميشه نگران و ناراحت و غمگين و افسردهخواهد بود و در صورت دوم با ابتكار و خلاقيت و بهره‏مند شدن از ديگر توانمنديهاىخود، شاد و با نشاط زندگى خواهد كرد و فعّال و سر زنده با همان امكانات و شرائطموجود، زندگى را بر خود سهل و آسان خواهد گرفت. بنابراين هيچ گاه نبايد اين موضوعمانع عمده‏اى بر راه ادامه زندگى شود. علاوه بر اين مطمئن باشيد اگربه خداوند متعال توكل كنيد و تمام امور زندگى خود را به او واگذاريد، خدای جلیل بهبهترين شكل به آن رسيدگى خواهد كرد. او خير و صلاح بندگانش را بهتر از منو تو مى‏داند. اتفاقات ناگوار و نابسامانیهایی كه فرموده‏ايد ممكن است به حسب ظاهر و برداشت ابتدايى ناگوار ونازيبا باشد ولى حقيقت امر چه بسا چنين نباشد. خداوند در سوره بقره آيه 216 مى‏فرمايد: ... وَ عَسى‏ أَنْتَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَشَرٌّ لَكُمْ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏؛چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد حال آنكه خير شما در آن است و يا چيزى را دوست داشته باشيد حال آنكه شر شما در آن است وخدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد.

علاوه بر اين شما به جاى اين كه ذهنتان را بهكمبودها، نقص‏هاى خود معطوف داريد و از آن رنج ببريد توانايى‏ها و استعدادها وموفقيت‏هاى گذشته و حال خود را به خاطر خود بسپاريد و با تكيه بر آنها يأس ونااميدى را از خود دور كنيد و با نگرشى مثبت به زندگى و آينده اجازه ندهيد اين گونهمسائل جزئى كه در نهايت هم حل مى‏شود، زندگى را بر شما تلخ كند. رابطه خود را با خدای ودود و راز و نياز با او رافراموش نكنيد كه ياد خدا آرامش‏بخش است. علاوه بر این  مطالعه كتابهاى زير را جهت ايجاد روحيه اميد و نشاط و خوش‏بينى به آينده پیشنهاد دارم: 1- راز شاد زيستن نويسنده: اندرو ميتوس ترجمه وحيد افضلى راد، نشرنيريز، 1379. 2- مثبت درمانى، نويسنده: نورمن و نيسنت پيل ترجمه تور انداخت تمدن،نشر دائره، 1378.

هيچ گونهاضطراب به‏خود راه ندهيد و با اعتماد به خالق دانا و توانا و اين كه تدبير امور وقلم سرنوشت به واسطه سعى و كوشش شما وعنايات و رحمت واسعه رب ودود صورت خواهد گرفتمشکلات حل خواهد شد. چنان چه در ذهن شما حركات افرادی ساحر و جادوگر و ... را سبب این رویدادها می داند، با اعتماد و اطمينان

/ 0 نظر / 232 بازدید