همايش اسلام و دموكراسي با همكاري يك مركز امريكايي

همايش «اسلام و دموكراسي‌، تجربه بحرين» روز گذشته در هتل نوفوتل دانه بحرين با همكاري مركز مطالعات اسلام و دموكراسي واشنگتن و روزنامه الوسط آغاز بكار كرد.

عباس بوصفوان‌، دبير همايش در اختتاميه همايش گفت‌: همايش از حضور دانشمنداني از امريكا‌، اردن‌، سعودي‌، عمان و بحرين و بيش از چهل فعال سياسي و نماينده پارلمان بحرين بهره برد. وي درباره محور هاي همايش دو روزه اسلام و دموكراسي گفت‌: همايش متشكل از چهار محور بود كه سه محور ديروز و يك محور آن امروز مطرح شد. وي افزود‌: محور گفت‌وگوهاي ديروز اسلام و دموكراسي‌، حقوق زن در اسلام و اسلام و سكولاريسم بوده و امروز نتيجه‌گيري و تصحيح مطرح شد. وي درباره مقالات ارائه شده در بحث اسلام و دموكراسي گفت‌: در اين بخش سه مقاله با عنوانهاي «مسلمانان و دموكراسي» از نجيب غضبان‌، «دموكراسي از انديشه تا عمل» از شيخ حسن صفار و «شورا و دموكراسي‌، همبستگي‌ها و واگرايي‌ها» از فريد هادي ارائه شد.
بوصفوان افزود‌: بحث حقوق زن در اسلام توسط خانم انيسه فخرو اداره شده و از سه مقاله به نام‌هاي «حقوق زن در اسلام» از عبد‌الله شملاوي‌، وكيل حقوقي‌، «حقوق زن در قوانين بحرين» از خانم ابتسام علي‌، فعال سياسي و «زن و رفتار سياسي» از خانم مني عباس استفاده كرد. وي با اشاره به مقالات ارائه شده در محور سوم (‌اسلام و سكولاريسم‌) افزود: ‌رياست اين بخش از جلسه با آقاي منصور جمري‌، مدير مسئول روزنامه الوسط بوده و دو مقاله «اسلام و سكولاريسم» از صادق سليمان‌، «رابطه مسلمانان و سكولارها، نيازهاي اجتماعي‌» از سيد كامل هاشمي در اين بخش ارائه شدند.
بوصفوان درباره جلسه امروز گفت‌: در نشست امروز كه به رياست علي ابو زعكوك و رضوان مصمودي از مركز مطالعات اسلام و دموكراسي برگزار شد، به نتيجه‌گيري و تصحيح مطالب مطرح شده پرداخته شد. وي در پايان از محمد جميل جمري‌، عضو حزب همبستگي ملي اسلامي‌، محمود جناحي‌، عضو حزب منبر ملي اسلامي و محمد حسن عرادي‌، مدير روابط عمومي شركت گلد مارك‌ به عنوان همكاران همايش ياد و تشكر كرد.
اين همايش كه با همكاري مركز مطالعات اسلام و دموكراسي واشنگتن برپا شد، ادامه برنامه‌اي است كه امريكا از مدت‌ها پيش در كشورهاي اسلامي پي‌گيري مي‌كند. القاء دموكراسي سكولار و ايجاد تمايل به ارزش‌هاي غير ديني در ميان روشن‌فكران اسلامي محور اصلي اين برنامه است كه امريكا از طريق گروه‌ها و مجامع فرهنگي پي‌گيري مي‌كند.

/ 0 نظر / 5 بازدید