اصلاحات جدي در سيستم بانكي كشور

آيت الله نوري همداني در ديدار مسوولين سازمان بهزيستي كشور نياز انسانها را در دو نوع مادي و معنوي بر شمردند و گفتند: دين مقدس اسلام تامين كننده نيازمنديهاي محتاجان و نيازمندان است و سعي مي كند از نظر مادي و معنوي احتياجات بشر را محقق كند.
ايشان فعاليتهاي سازمان بهزيستي را در راستاي بهتر زيستن انسانها و كاري مقدس دانستند و گفتند: پيامبر (ص) فرمودند كساني در ميان بندگان خدا وجود دارد كه مردم براي رفع احتياجات و مشكلات خود به آنها پناه مي برند؛ و كساني كه در اين راه گام بردارند، در روز قيامت ايمن هستند.
آيت الله نوري همداني در ادامه فعاليتهاي صورت گرفته در سازمان بهزيسيتي را بسيار گسترده و مثبت ارزيابي كردند و از رسانه هاي گروهي بويژه صدا و سيما خواستند تلاشها و اقدامات اين سازمان را بصورت هفتگي منعكس كنند تا مردم با كارهاي سازمان بهزيستي آشنا شوند و اين سازمان را مورد حمايت خود قرار دهند.
ايشان با اشاره به وجود انفال در اسلام و وظايف حاكم شرع نسبت به مسلمانان تصريح كردند:
امكانات و منابع با برنامه ريزي به نحوي بايد مورد استفاده قرار گيرد كه فقر در جامعه اسلامي ريشه كن شده و براي همه مسلمانان اشتغال ايجاد شود و توليد افزايش پيدا كند. برنامه اقتصادي اسلام به گونه اي است كه حتي يك فقير هم روي زمين نماند.
اين مرجع تقليد ربا و رباخواري را موجب بوجود آمدن فقر و تخريب جامعه دانستند و با اشاره به آيات و روايات فرمودند: ربا مخرب است؛ حتي اگر اسم بانك‌داري اسلامي روي آن بگذارند. ما معتقديم وضعيت فعلي بانكها يكي از عوامل مهم اشاعه فقر و گراني است. اگر اين پولها در راه افزايش توليد و ايجاد كار به كار بيافتد فقر ريشه كن مي شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید