آيت الله مصباح يزدي: حفظ نظام اسلامي از واجبات است

آيت الله مصباح يزدي در مراسم سومين جشن فارغ‌التحصيلي دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني ـ ره ـ گفت: حفظ نظام اسلامي و امر به معروف و نهي از منكر از اوجب واجبات است.
مدير مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني ـ ره ـ افزود: متأسفانه در جامعه ما جايي براي امر به معروف و نهي از منكر كه از واجب واجبات است باقي نمانده است. امام خميني ـ ره ـ در اوايل انقلاب اعلام كردند كه وزارتخانه‌اي براي امر به معروف و نهي از منكر تأسيس شود، كار به جايي رسيد كه خود امر به معروف و نهي از منكر جزو منكرات محسوب مي‌شود و قانوناً در بعضي از جاها ممنوع است.
آيت الله مصباح يزدي ادامه داد: اصلاً جايي براي امر به معروف و نهي از منكر نمانده است. در برخي اوقات تا اين واجب انجام مي‌شود، مي‌‌گويند به تو چه ارتباطي دارد؟ جامعه، جامعه آزادي و دموكراسي است، اين حرف‌‌ها چيست؟
وي ادامه داد: يكي از واجبات ديگر دخالت در سرنوشت جامعه انساني است. تا كساني سركار بيايند كه ارزش‌هاي اسلامي را حفظ كنند. ما به هنگام رأي دادن به چه چيزهايي فكر مي‌كنيم؟ بيشتر به فكر اين هستند كه دنيا و اقتصاد درست شود. همه كساني كه شعارش را مي‌دهند ضدش را عمل مي‌كنند، چنانچه تا به حال كرده‌اند.
آيت الله مصباح يزدي گفت: چقدر فكر مي‌كنيم به كسي رأي دهيم كه از دين و امام زمان ـ عج ـ حمايت كند؟ برعكس از نام امام زمان ـ عج ـ و از نام دين و از نام قرآن براي اهداف غلط و شوم سوء استفاده ابزاري مي‌شود. وقتي از امام حسين ـ ع ـ هم مي‌خواهيم صحبت كنيم. مي‌گويند امام حسين ـ ع ـ طرفدار آزادي بود، با اين صحبت‌ها ليبراليسم را توجيه مي‌كنند. به نام امام حسين ـ ع ـ و طرفداري از امام حسين ـ ع ـ اهداف امام حسين ـ ع ـ پايمال مي‌شود. امام حسين ـ ع ـ فرمودند كه امر به معروف و نهي از منكر است در حالي كه ما مي‌گوييم امر به معروف و نهي از منكر ممنوع و همه آزاد هستند.
استاد حوزه علميه قم افزود: شياطين در همه عصرها القا مي‌كردند و بعضي اوقات انسان‌ها نيز از خود شياطين جن جلو مي‌افتند خود آنها بهتر ياد مي‌گيرند كه فريب‌كاري كنند و وعده‌هاي دروغين و پوچ بدهند.
آيت الله مصباح يزدي گفت: وارد شدن ايمان در قلب حقيقتي است كه با الفاظ و كلمات نمي‌شود بيان كرد. يكي از مسائلي كه ما شيعيان به آن اعتقاد داريم، اعتقاد به وجود حضرت مهدي ـ ع ـ است كه آگاه از اعمال ما، اهتمام به كار ما و كمك‌رساني در زمان گرفتاري ما دارد.
وي افزود: در عمل يادمان نمي‌آيد كه صاحبي داريم كه مي‌تواند مشكل ما را حل كند، به دنيا وابسته‌ايم و فكر مي‌كنيم فقط و فقط گرفتاري‌ها را دنيويان حل مي‌كنند. چرا اين قدر سست شده‌ايم؟
مدير مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني ـ ره‌ ـ ادامه داد: آلودگي‌هايي كه انسان در اين دنيا گرفتارش مي‌شود باعث سلب لياقت از ما شده است. توجه به وجود مقدس امام زمان ـ عج ـ و برقرار شدن رابطه قلبي نعمت بسيار عظيمي است كه نصيب همه كس نمي‌شود. توجه به وجود مقدس ولي عصر ‌ـ عج ـ نعمت عظيم و افتخار بزرگي است و لياقت مي‌خواهد و لياقتش بستگي به اين دارد كه دلي به دور از آلودگي‌ها داشته باشيم.
آيت الله مصباح يزدي گفت: دل‌هاي ما اگر مي‌خواهد با آقا باشد بايد آلوده نشود. بايد عادت كنيم به اينكه نام او و توجه به او را در زندگي تكرار كنيم. دل ما بايد با آن حضرت انس يابد، سعي كنيم آلودگي‌هايي كه مانع اين انس و ارتباط قلب مي‌شود از بين ببريم.
وي افزود: عدم انجام گناه عامل برقراري اين ارتباط خواهد بود، ريشه همه گناهان دنيازدگي است. اگر بخواهيم دلمان مأنوس شود ريشه حب دنيا را بايد بخشكانيم و سعي كنيم مرتكب گناه نشويم.

/ 0 نظر / 4 بازدید