صدور حکم بازداشت سید مقتدی صدر

يکی از سخنگويان تشکيلات آمريکايی اداره امور عراق در يک کنفرانس خبری گفته است که يک قاضی عراق حکم بازداشت آقای صدر را صادر کرده است.
به گفته اين سخنگو حکم بازداشت آقای سید مقتدی صدر در رابطه کشته شدن سید مجيد خويی از روحانيون شيعه عراقی در سال گذشته است./ 0 نظر / 4 بازدید