/نشريات حوزوی/پنجاه و نهمين شماره ماهنامه با معارف اسلامي آشنا شويم

پنجاه و نهمين شماره مجله عقيدتي ـ آموزشي «با معارف اسلامي آشنا شويم»، منتشر شد.
جايگاه مرجعيت و حوزه‌هاي ديني عنوان سرمقاله اين شماره است كه بلند‌مرتبگي اين مقام و جايگاه را به اين دليل مي‌داند كه سرنوشت دين و بعضاً دنياي جامعه شيعه به دست با كفايت آنان رقم مي‌خورد.
در بخش پژوهش، مقاله‌اي از جواد محدثي با عنوان محبت و مهرورزي به چشم مي‌خورد. اين مقاله، علاقه و محبت به كسي يا چيزي را از قوي‌ترين عوامل تلاش و انگيزه‌ساز در انسان به ويژه نوجوانان و جوانان مطرح مي‌كند و مي‌افزايد: وابستگي‌هاي عاطفي، انسان را فعال‌تر و باانگيزه‌تر مي‌سازد و تا سرحد فداكاري و پذيرش خطرات مي‌كشاند. از آن جا كه تأثير محبت در زندگي فردي و اجتماعي و ايجاد تحولات مهم بسيار است، اين مقاله سعي بر آن دارد تا با جست‌وجو و كاوش در مورد آثار آن، نمونه‌هاي ويژه‌اي از زندگي اشخاص را نقل كند.
اولين قربانيان تهاجم فرهنگي جوانان هستند، زيرا آنان سرمايه‌هاي عظيم هر جامعه‌اي محسوب شده، مانع تحقق اهداف سلطه‌جويان مي‌باشند. بر اين اساس يكي از موضوعات بايسته پژوهش، تهاجم فرهنگي با محوريت جوانان است. نوشتار «جوان و تهاجم فرهنگي» به قلم علي‌رضا انصاري مي‌كوشد برخي از محورهاي تهاجم فرهنگي را تبيين و معرفي كند.
در آخرين شماره معارف اسلامي با عناوين ديگري نيز مواجه مي‌شويد كه برخي از آنها عبارتند از: جوان و محبوبيت، تولي و تبري، زن و پوشش اسلامي.

  
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۳