آيت الله جوادي آملي: ملت ايران آبروي كشور را چون امانتي الهي حفظ مي‌كند

آيت الله عبدالله جوادي آملي امام جمعه قم در خطبه‌هاي اين هفته نماز جمعه آبروي كشور را در گرو حفظ كيان علمي دانست و گفت: همه ملت مي‌دانند كه اين آبرو، امانت الهي است و در راه حفظ آن قيام مي‌كنند و از آبروي خود نمي‌گذرند.
آيت الله جوادي آملي گفت: بهترين توشة آخرت تقواي الهي است و اين توشه به قدري ظريف و مهم است كه حتي عدالت با همة فضيلت و زيبايي به اين توشه تام نيست بلكه نزديك به اين توشه است اعدلوا هو اقرب لتقوي. اگر تقوا شد درست مي‌شود. اين سفر آن قدر پر خطر و دور است كه حتي با فضيلت و بال عدالت هم طي كردن آن مشكل است خيلي انسان بايد با تقوا باشد تا اين سفر را بتواند برود. اما اگر نرفت هم، او را با غل و زنجير مي‌برند. اين گونه نيست كه كسي در ميان راه بماند. آنچه فرمود عدالت هم كافي نيست و با بال عدالت هم نمي‌شود پرواز كرد، براي آن سالكاني است كه خود مي‌روند. فرمود اگر مي‌خواهيد خود برويد آن قدر بايد منزه باشيد كه از عدالت هم بالاتر به احسان برسيد. از شبهات كه پرهيز كرديد مي‌شويد با تقوا، اگر فوراً با اجراي اصول مسئله را حل كرديد مي‌شويد عادل اما اگر با شبهات احتياط كرديد مي‌شويد با تقوا. اگر گفتيد احتياط طريق نجات است مي‌شويد با تقوا و اگر با تقوا شديد كه بالاتر از عدالت است، مي‌رويد و آن رفتن لذت‌هاي فراواني دارد. فرشتگان به استقبال مي‌آيند و عرض ادب و سلام مي‌كنند و با انبياء و اولياء محشور مي‌شويد.
وي با اشاره به خطبة 172 نهج‌البلاغه گفت: در اين بخش وجود پر بركت حضرت علي ـ ع ـ مشكلات جامعه را بيان و راه حل را نشان داده و خطرات را بازگو كرده است. كساني را كه در مسير اين راه موفق شده‌اند را گوش‌زد كرده و اگر كسي خيال خامي دارد را برطرف كرده است و در پايان دعاي نوراني را براي خود و ديگران آورده است. فرمود: مشكلات جامعه عبارت است از دنياخواهي، اگر اختلاف و كم‌كاري است منشأ آن دنيا است اگر مي‌بينيد در فلان فرودگاه در اثر نفوذ در فلان دستگاه آن مقدار قاچاق كشف شده منشأ آن هم دنيا است. اگر خيلي افراد هدايا را قبول مي‌كنند و نمي‌دانند كه اين رشوه است منشأ آن دنياست و هر مشكلي كه دامن‌گير دولت و ملت شد بر اثر دنيا است.
آيت الله جوادي آملي افزود: علومي كه در حوزه و دانشگاه تدريس مي‌شود علوم دروني است، نه علوم بيروني. يعني در علوم تجربي اگر كسي در درياشناسي تحقيق مي‌كند يا داخل حوزه‌ها احكام تنظيم مي‌كنند همة اينها علوم دروني است. ولي اگر از دنيا بيرون بيايد، نه از دريا و آسمان كه از ماهيت دنيا بيرون آيد و از بيرون دنيا را بنگرد آن وقت دنيا برايش معني پيدا مي‌كند معلوم مي‌شود دنيا نه زمين و آسمان است كه اينها مخلوقات و طبيعت خداوند هستند و خيلي هم خوبند. اما آنجا كه سخن از حلال و حرام است، سخن از غرور و جاء است‌، حساب دنيا است. گفت بدانيد شما همه‌ دنيا‌طلب هستيد، دليلش همين قاچاقي است‌ كه گرفتند، ميلياردها تومان بازار را به هم زدند، فساد و فقر و تبعيض را دامن زدند، مشكلات مالي فراهم كردند، چون اينها با بسياري از افراد با هدايا، زد و خورد و بند داشتند، خوب منشأ اين مشكلات كه ملت و دولت را گرفتار كرده است در بسياري از موارد قبول اين هدايا است، اين هدايا باطنش چيزي است ظاهرش چيزي ديگر. فرمود اين دنيايي كه از يك طرف شما دور‌خيز مي‌كنيد كه به آن برسيد از آن طرف او دورخيز مي‌كند كه در شما اثر بگذارد. اين جايگاه اصلي نيست، بالاخره شما بر اساس نظام تكويني حركت مي‌كنيد، اين محرك هم هدف دارد و شما در اين دنيا نمي‌مانيد. در نظام تشريحي هم انبياء نيامدند كه شما را به دنيا دعوت كنند بلكه گفتند نه شما براي دنيا و نه دنيا براي شما هيچ‌كدام نمي‌ماند. پس شما او را رها مي‌كنيد و او هم شما را رها مي‌كند، اين زشتي دنياست. آن بزرگواري هم كه گفت: رهرو منزل عشقيم ز سر‌حد عدم، تا به اقليم وجود اين همه را آمده‌ايم؛ اين حرف مياني را زده‌است. حرف پاياني را، آن بزرگوار ديگر زده است كه گفت: ياران ره عشق منزل ندارد، اين بحر مواج ساحل ندارد. اين چنين نيست كه اگر انسان به عالم وجود راه پيدا كرده به منزل رسيده است. تازه اول راه است. هزاران منزل در راه است و اگر نرفتي مي‌برند اين طور نيست كه كسي را در بين راه بگذارند حال چگونه مي‌برند، خوبي دنيا اين است كه چيزي را كتمان نكرده است، اين دنيا يك چهرة فريب دارد كه مي‌فريبد يك تريبون موعظه هم دست اوست. در عين حالي كه فريب است و فريب مي‌دهد. موعظه هم مي‌كند اگر يك موقع نشاط كاذبي را به شما نشان مي‌دهد، از طرف ديگر آن جا كه آبرو رفته و زندان رفته و ورشكسته را از اين طرف به آن طرف مي‌برد را هم به شما نشان مي‌دهد. آن گورستان و بيمارستان را به شما نشان مي‌دهد. آبروريزي يك عده را هم نشان مي‌دهد. اين طور نيست كه چيزي را به شما نشان ندهد. شما هم عاقلانه برخورد كنيد. شما را موعظه مي‌كند و نشان مي‌دهد كه شخصي را براي خيانت و رشوه‌خواري به زندان برده‌‌اند. خوب رها كنيد. اگر از جهنم نمي‌ترسيد لااقل از اين آبرو‌ريزي بترسيد، ده‌ها بار در همين خطبة نماز جمعه خدمتتان عرض شد كه علي ـ ع ـ فرمود: من فرماندة كل سخن هستم آنها خيال كردند منظور اين است كه ما فرماندة فصاحت هستيم، خير بلكه سخن در اختيار ما است و ما مي‌فهيم كي سخن بگوييم. 25 سال بايد ساكت باشيم ساكت مي‌شويم. ما فرمانده و سرلگشر حرف هستيم. وقتي هم حرف مي‌زنيم خطبه قاصعه داريم. ما وقتي فرماندة كل سخن هستيم مي فهميم 25 سال بايد ساكت باشيم ساكت هستيم در زمان پيغمبر بايد ساكت باشيم ساكت مي‌شويم. اينكه چطور و چه مقدار حرف بزنيم را هم بلد هستيم. كلمه «موبي» و «وبي» در نهج‌البلاغه تكرار شده است. وقتي تكرار را از يك فصيح و بليغ و از فرماندة سخن شنيده مي‌شود، معلوم مي‌شود خيلي مهم است. فرمود اين دنيا يك چراگاه و‌با‌خيز است، آبروبر است. و‌با يك بيماري آبروبر است. مثل سرطان نيست. اگر و با بگيرد آبرو براي كسي نمي‌ماند فرمود با اين بازي نكنيد اين آبروي شما را مي‌برد. هر كس در اين چراگاه وارد شده آبرويش رفته است. بالاخره از اين دنيا به جايي بايد رفت و دنيا ابزار خوبي است، جاي خدمت، جاي عبادت و ياد گرفتن است. جاي تعليم، تزكيه و ياد دادن است و هزاران خدمت به مردم. منتها با سرعت انجام دهيد. و برويد به آنجا كه بايد برويد و دل‌هايتان را آنجا ببريد.
چرا مثل كنيزان يك چيزي را ازشما مي‌گيرند گرية داخل بيني مي‌كنيد. فرمود: اگر از اين كنيزان چيزي گرفتند فوراً گريه مي‌كنند و چون نمي‌توانند گريه باز كنند، گريه دماغي مي‌كنند. چه چيزي از شما گرفته شده است؟ شما هرچه را از دين حفظ كرديد بقيه هرچه از دست بدهيد به حال شما فرق نمي‌كند و اگر خداي نكرده از دين چيزي كم شد بقيه هرچه به دست بياوريد براي شما نافع نيست. اين حرف كسي است كه غير از پيغمبر كسي مثل او نيست. دنيا را هم مي‌بينيد كه وضعش چيست اين وجود مظلوم و مبارك كه ساليان متمادي هم قبرش مخفي بود تا اينكه آن قصه پيش آمد و قبر مشخص شد. با اين وضع حضرت شربت شهادت نوشيد و مظلومانه به شهادت رسيد و دفن شد.
خطيب نماز جمعه قم در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص شب‌هاي قدر گفت: قرآن به سر گرفتن و ذكر چهارده معصوم ـ ع ـ يعني اينكه خدايا ما به اين دو حبل متين متوسل هستيم يكي قرآن و ديگري ولايت ائمه عصمت و طهارت ـ ع ـ از اين رو بايد از اين حبل متين يعني ثقلين حداكثر بهره را برد، وسيله‌اي غير از اين هم نيست و اگر بود ما را هدايت مي‌كردند خداوند هم منزه‌تر از آن است كه ما را به يك توسلي امر كند و ترتيب اثر ندهد. در اين شب‌هاي قدر هم تنها به مشكل خود فكر نكنيد مشكل مناطق مسلمان‌نشين را در نظر بگيريد. مسايل عراق و افغانستان و فلسطين را از نظر دور نداشته باشيد. حل مشكلات دولت و ملت را از خداوند بخواهيد. تأمين وفاق ملي و شرح صدر را بخواهيد. چون فرد زماني در رفاه و آسايش است كه ديگران هم داراي سعه صدر باشند. جامعه‌اي هم كه با سعه صدر زندگي ‌كند، رو به مدينه فاضله در حركت است.
وي روز مبارزه با استكبار جهاني را مد نظر قرار داده و با تقدير از دانشجويان، دانش‌آموزان و آحاد مردم كه در آن شركت كردند، گفت: ما مسئله روز قدس را در پيش داريم كه ان شاء الله اميدواريم همگان در آن روز حضور پيدا كنيم و بتوانيم فرياد مظلوميت فلسطيني‌هاي دربند را هم بشنويم و مشمول رحمت الهي باشيم كه فرمود اگر كسي براي نجات ديگران تلاش و كوشش كند، فرشتگان نجات او را از هر خطري مي‌رهانند.
آيت الله جوادي آملي سه كشور اروپايي فرانسه، انگلستان و آلمان را بازيچه دست امريكا در عرصه بين‌الملل ارزيابي و تأكيد كرد: امريكا اين سه كشور را به راه انداخت تا با ايران مذاكره كنند، سخنان رهبري را هم شنيده‌ايد كه ملت قدرتمند ايران با منطق سخن مي‌گويد و اگر ببينيد اين كشورهاي اروپايي كه پشت سر آنها امريكاست، اهل منطق نيستند ممكن است مذاكره را ترك كنند. وقتي طرف ما منطق و استدلال نمي‌پذيرد، وقتي براي او روشن است كه ايران هيچ هدف سياسي و نظامي از انجام اينكار ندارد، فقط بهره صلح‌آميز مي‌برد ولي باز فشار مي‌آورد و مي‌گويد: آنچه خودت در گذشته به صورت دواطلبانه به عنوان تعليق غني‌سازي گفته بودي را بايد ملزم شوي آن هم براي ابد، بدون منطق يك ملتي را وادار مي‌كنند كه مبادا شما پيشرفت علمي داشته باشيد. در حالي كه در برابر دولت تروريستي مانند رژيم صهيونيستي كه شبانه روز كشتار مي‌كند، سكوت مي‌كنند و در برابر قدرت هسته‌اي و اتمي او سخن نمي‌گويند.
وي عزت ايران و مسلمين و مردم را حق خداوند عنوان كرد و گفت: خداوند فرموده است اين عزت حق خداست نه حق شما؛ بعضي از امور است كه حق ماست نظير اموال جزئي و مانند آن. بعضي امور هم است كه حق خداست و ما تنها امين الله هستيم نه مالك، مثل اينكه ناموس حق الله است و انسان امين است و بايد آن را حفظ كند. آبروي يك ملت هم حق الله است هيچ ملتي حق ندارد آبروي خود را بريزد. لذا آن سخني كه رهبري فرمودند شما با يك ملت طرفيد، از همين قبيل است. اگر مجلس تلاش و كوشش كرد در مورد آن مصوبه، اگر سخنگوي دولت گفت مصوبه مجلس موضع و حرف ماست و مجلس بعد از سخنان رهبري اين اقدام را كرد و دولت اعلام كرد اين چرخه هسته‌اي خواسته دولت است و ما هم در اين مسير حركت مي‌كنيم و هم دانشگاه قيام كرد و رسالت خود را انجام داد، اينها نشان دهنده آن است كه مردم مي‌دانند آبرو حق الله است.
امام جمعه قم تصريح كرد: آبروي ملت در گرو و داشتن كيان علمي است. اين كه آبروي خود را بريزد و تسليم خواسته‌هاي كشور اروپايي بشود كه پشت سرشان امريكاست و مي‌گويند شما بايد غني‌سازي را تا ابد تعليق كنيد و استفاده صلح‌آميز هم نكنيد و سوخت هسته‌اي شما را هم ما تأمين مي‌كنيم و برده ما شويد، غير قابل قبول است. حال اول چرا ما اين كار را انجام دهيم و دست علمي خودمان را ببنديم، وي خطاب به اروپايي‌ها گفت: شما هم كه هر روز در حال تحريم كردن هستيد، خوب شايد يك روز ميلتان نبود و ما را تحريم كرديد، ولي حالا كه دست خودمان است چرا محتاج شما باشيم. خداوند نيز كه مي‌فرمايد و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه، شامل اينها هم مي‌شود. اينكه خود توليد نكنيم از شما بخريم را هيچ كس به ما اجازه نداده است.
وي با اشاره به انتخابات آينده عراق يادآور شد: بر هيچ كس پوشيده نيست كه دموكراسي از نوع امريكا يعني چه، خواستند دموكراسي تحميلي بر عراق تحميل كنند و گفتند نبايد حكومت اسلامي باشد چون اگر شيعيان باشند سني‌ها راضي نيستند، ولي بدانيد شيعه و سني دو برادر هستند و در كنار هم زندگي مي‌كنند، مثل ايران. يكسري مشتركات فراواني دارند، مسايل اختلافي هم دارند، حكومت بايد اسلامي باشد و در اين حكومت هر دو راضي هستند و بيگانه بايد رخت بر‌بندد.
شايان ذكر است در پايان نماز جمعه اين هفته قم به مناسبت شهادت حضرت علي ـ ع ـ نمازگزاران روزه‌دار سوگوار با تشكيل دسته‌جات عزاداري از مصلاي قدس به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه ـ س ـ عزاداري كردند.

  
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۳