شيخ حسن صفار، روحاني شيعه عربستان: منطق قرآن گفت‌وگو، برهان و استقلال است

شيخ موسي حسن صفار، روحاني شيعي عربستان در منطقه احساء در ميزگردي فرهنگي ـ اسلامي تحت عنوان گفتمان ديني تأكيد كرد: قرآن همواره از گفت‌وگو و مذاكره درباره مسائل عقيدتي دفاع مي‌كند و برهان و استدلال را در آن يك اصل مي‌داند.
اين روحاني شيعه در عربستان در اين ميزگرد تصريح كرد: قرآن به عقل فرصت داده است تا درباره مسائل عقيدتي بحث كند و و درباره آن به يقين برسد. وي گفت: منطق قرآن هيچ‌گاه با زور و فشار مسئله‌اي عقيدتي و بنيادي را به بشر نحميل نمي‌كند بلكه عقل را قاضي مي‌كند و با برهان و استدلال و دلايل محكم، عقل انسان را وادار به پذيرش مهمترين عقايد مي‌كند. صفار افزود: قرآن با بازگو كردن قصه حضرت ابراهيم ـ ع ـ، درباره انتخاب خدا از بين ماه، ستاره و خورشيد مبين اين حقيقت است كه به بشر فرصت مي‌دهد تا هر قضيه‌اي را كه در آن شك دارد و مي‌خواهد درباره آن بحث و استدلال كند و به يقين برسد، مطرح كند و بر آن استدلال عقلي كند و به نتيجه برسد.

  
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ آبان ،۱۳۸۳