لزوم يا عدم لزوم روحانی بودن رييس قوه مققنه

جمعيت مؤتلفه، جامعه اسلامي مهندسين و جبهه پيروان خط امام و رهبري بر رياست محمدرضا باهنر بر مجلس هفتم تأكيد دارند. ولی جمعيت ايثارگران، جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با اين انتخاب مخالفند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز در نشست اخير خود، با نظر بيش از سهچهارم اعضا، بر روحاني بودن رييس مجلس آينده تأكيد كرده است.
آيتالله محمد مؤمن، عضو برجسته فقهاي شوراي نگهبان و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز به تازگي طي نامهاي كه خطاب به حداد عادل نوشته، با ذكر دلايل مشروحي بر لزوم روحاني بودن رييس مجلس تأكيد كرده است.
این در حالی است که انتخاب رييس مجلس حق نمایندگان منتخب دوره هفتم مجلس است و پرهيز از اختلاف در انتخاب رييس مجلس از مهمات است.   
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸۳