پيام‎ آيت‎ الله‎‎ سيستاني‎‎ به كوفي عنان‎

حضرت آيت‎ الله‎ العظمی سيد علی سيستاني‎‎ باارسال‎ پيامي براي‎‎ كوفي‎ عنان‎‎ خواستار ايفاي نقش‎ سازمـان ملل‎ در عراق‎ شـد. sistani
زعيم حوزه علميه نجف درايـن‎‎ پيام‎ كتبي خـود بـه‎ عنـان برخي‎‎ گزارش هاي‎ مطبـوعاتي را درايـن‎ بـاره‎ كه‎‎‎ وي‎ نسبت‎‎ به بازگشت سازمان‎ ملل‎ به عراق‎ و كمك‎ به‎ انتقال‎ قدرت‎ در اين‎ كشور تـرديـد دارد، رد كرد.


 

  
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢